Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

Aktualności

30 kwietnia 2022

W trosce o potrzeby seniorów

Przy okazji Dnia Solidarności Międzypokoleniowej podkreślamy znaczenie budowania porozumienia międzypokoleniowego oraz troski o potrzeby osób starszych – także te związane z możliwością pełnego udziału w życiu społecznym. W takim właśnie duchu nasza Dzienna Placówka tworzy przestrzeń dla aktywizacji i integracji seniorów. Zobacz, jak wygląda nasze wsparcie!

7 kwietnia 2022

Nasza planeta, nasze zdrowie

Kryzys klimatyczny to także kryzys zdrowotny – podkreśla WHO w Światowy Dzień Zdrowia, jednocześnie szacując, że każdego roku ponad 13 milionów zgonów na całym świecie spowodowanych jest przyczynami środowiskowymi, których można uniknąć.