Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

Aktualności

29 kwietnia 2022

W trosce o potrzeby seniorów

Przy okazji Dnia Solidarności Międzypokoleniowej podkreślamy znaczenie budowania porozumienia międzypokoleniowego oraz troski o potrzeby osób starszych – także tych związanych z możliwością pełnego udziału w życiu społecznym. W takim właśnie duchu nasza Dzienna Placówka tworzy przestrzeń dla aktywizacji i integracji seniorów. Zobacz, jak wygląda nasze wsparcie!

18 kwietnia 2022

Opiekunie, poznaj Menadżera Opieki

Kim jest menadżer opieki? To zespół specjalistów, dysponujący szeroką wiedzą i doświadczeniem z obszaru opieki nad osobami starszymi oraz niesamodzielnymi. Celem ich działań jest poznanie indywidualnych potrzeb rodzin, które sprawują opiekę nad bliskim, jak również zapewnienie im kompleksowej pomocy w codziennym funkcjonowaniu, w czasie wizyt domowych.