Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

Aktualności

12 sierpnia 2020

GRUPA WSPARCIA

Jesteś opiekunem nieformalnym osoby niesamodzielnej? Dołącz do naszej GRUPY WSPARCIA. Otrzymaj pomoc i pomagaj innym!     Czym jest grupa wsparcia? To spotkania osób, które łączą podobne doświadczenia życiowe i trudności. Niełatwo jest dzielić się problemami z osobą, która nie przeżywa tego, co Ty. Dlatego powstała nasza grupa wsparcia.  Miejsce, gdzie możesz podzielić się własnymi […]

7 sierpnia 2020

Rodzaje leczenia uzdrowiskowego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe, z których mogą skorzystać osoby ubezpieczone w NFZ, na podstawie skierowania na leczenie uzdrowiskowe obejmują: uzdrowiskowe leczenie szpitalne dzieci w wieku od 3 do 18 lat – trwa 27 dni, jest bezpłatne dla dziecka (Fundusz nie ponosi kosztów przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i […]

7 sierpnia 2020

Zasady korzystania z leczenia uzdrowiskowego

Leczenie uzdrowiskowe przysługuje świadczeniobiorcy na podstawie skierowania na leczenie uzdrowiskowe/rehabilitację uzdrowiskową wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, które wymaga potwierdzenia przez oddział wojewódzki Funduszu właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczonego. Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wystawia skierowanie na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową, biorąc pod uwagę: 1. wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej określone […]