Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

7 sierpnia 2020

Rodzaje leczenia uzdrowiskowego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe, z których mogą skorzystać osoby ubezpieczone w NFZ, na podstawie skierowania na leczenie uzdrowiskowe obejmują:

  • uzdrowiskowe leczenie szpitalne dzieci w wieku od 3 do 18 lat – trwa 27 dni, jest bezpłatne dla dziecka (Fundusz nie ponosi kosztów przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego), wstępne badanie lekarskie odbywa się w pierwszej dobie po przyjęciu, co tydzień wykonywane są badania kontrolne, a badanie końcowe – w ciągu 24 godzin przed wypisem. Dziecko ma zapewnione ustalenie i bieżące korygowanie programu leczenia balneologicznego, codzienny dostęp do lekarza prowadzącego leczenie, doraźne interwencje lekarskie, dodatkowe specjalistyczne konsultacje lekarskie niezbędne do prowadzenia leczenia, całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską. W zakresie zabiegów fizjoterapeutycznych świadczeniodawca winien zabezpieczyć wykonanie – co najmniej 66 zabiegów fizjoterapeutycznych w okresie rozliczeniowym (turnusie) – średnio co najmniej 3 zabiegi dziennie. Ponadto świadczeniodawca w trakcie pobytu zapewnia: realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, szkolnego oraz nauki w zakresie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, opiekę opiekuńczo – wychowawczą, świetlicę i pokoje zabaw ze stosownym wyposażeniem.
  • uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 7 do 18 lat – trwa 21 dni i jest bezpłatne dla dziecka (Fundusz nie ponosi kosztów przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego), wstępne badanie lekarskie odbywa się w pierwszej dobie po przyjęciu, końcowe badanie lekarskie w ciągu 24 godzin przed wypisem, kontrolne badanie lekarskie co najmniej 2 razy w trakcie pobytu. Dziecko ma zapewnione ustalenie i bieżące korygowanie programu leczenia balneologicznego, codzienny dostęp do lekarza prowadzącego leczenie, doraźne interwencje lekarskie, całodobową opiekę pielęgniarską, pomoc lekarza w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych – na wezwanie pielęgniarki. W zakresie zabiegów fizjoterapeutycznych świadczeniodawca winien zabezpieczyć wykonanie – co najmniej 54 zabiegi fizjoterapeutyczne w okresie rozliczeniowym (turnusie) – średnio co najmniej 3 zabiegi dziennie. Ponadto świadczeniodawca w trakcie pobytu zapewnia: realizację obowiązku szkolnego oraz nauki w zakresie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, opiekę opiekuńczo-wychowawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, świetlicę i pokoje zabaw ze stosownym wyposażeniem.
  • uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 3 do 6 lat pod opieką dorosłych (w przypadku dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, ewentualnie schorzeniami neurologicznymi o zbliżonym obrazie klinicznym – do lat 18) – trwa 21 dni, dzieci w wieku od 3 do 6 lat mogą być kierowane na leczenie uzdrowiskowe pod nadzorem opiekuna prawnego lub same, leczenie bezpłatne jest tylko dla dziecka (Fundusz nie ponosi kosztów przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego), opiekun za pobyt pokrywa koszty określone przez świadczeniodawcę; wstępne badanie lekarskie odbywa się w pierwszej dobie po przyjęciu, końcowe badanie lekarskie w ciągu 24 godzin przed wypisem, kontrolne badanie lekarskie co najmniej 2 razy w trakcie pobytu. Dziecko ma zapewnione ustalenie i bieżące korygowanie programu leczenia balneologicznego, codzienny dostęp do lekarza prowadzącego leczenie, doraźne interwencje lekarskie, całodobową opiekę pielęgniarską, pomoc lekarza w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych – na wezwania pielęgniarki. W zakresie zabiegów fizjoterapeutycznych świadczeniodawca winien zabezpieczyć wykonanie – co najmniej 54 zabiegi fizjoterapeutyczne w okresie rozliczeniowym (turnusie) – średnio co najmniej 3 zabiegi dziennie. Świadczeniodawca w trakcie pobytu zapewnia: realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, szkolnego oraz nauki w zakresie szkoły podstawowej, świetlicę i pokoje zabaw ze stosownym wyposażeniem.
  • uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych – trwa 21 dni – pobyt w szpitalu uzdrowiskowym jest bezpłatny (Fundusz nie ponosi kosztów przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego) i odbywa się w ramach zwolnienia lekarskiego wystawionego przez lekarza w uzdrowisku. W pierwszej dobie po przyjęciu na szpitalne leczenie uzdrowiskowe, pacjenci poddawani są wstępnemu badaniu lekarskiemu, co tydzień wykonywane są badania kontrolne, a badanie końcowe – w ciągu 24 godzin przed wypisem. Ustalone programy leczenia balneologicznego są na bieżąco korygowane. Pacjenci mają zapewnioną całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską. W zakresie zabiegów fizjoterapeutycznych świadczeniodawca winien zabezpieczyć wykonanie każdemu świadczeniobiorcy – co najmniej 54 zabiegi fizjoterapeutyczne w okresie rozliczeniowym (turnusie) – średnio co najmniej 3 zabiegi fizjoterapeutyczne dziennie (w tym jeden zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych) przez 6 dni zabiegowych w tygodniu.
  • uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych – trwa 21 dni – pobyt w sanatorium uzdrowiskowym jest częściowo odpłatny dla ubezpieczonego i odbywa się w ramach urlopu wypoczynkowego (Fundusz nie ponosi kosztów przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego). Osoby ubezpieczone, które otrzymały skierowanie na sanatoryjne leczenie uzdrowiskowe, ponoszą częściowe koszty wyżywienia i zakwaterowania – wysokość odpłatności uzależniona jest od standardu pokoju i sezonu. Wstępne badanie lekarskie odbywa się w pierwszej dobie po przyjęciu, końcowe badanie lekarskie w ciągu 24 godzin przed wypisem, kontrolne badanie lekarskie co najmniej 2 razy w trakcie pobytu. Pacjent ma zapewnione ustalenie i bieżące korygowanie programu leczenia balneologicznego, codzienny dostęp do lekarza prowadzącego leczenie, doraźne interwencje lekarskie, całodobową opiekę pielęgniarską – dyżur pielęgniarski w oddziale. W zakresie zabiegów fizjoterapeutycznych świadczeniodawca winien zabezpieczyć wykonanie każdemu świadczeniobiorcy – co najmniej 54 zabiegi fizjoterapeutyczne w okresie rozliczeniowym (turnusie) – średnio co najmniej 3 zabiegi fizjoterapeutyczne dziennie (w tym jeden zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych) przez 6 dni zabiegowych w tygodniu.​
  • uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym – trwa 28 dni (Fundusz nie ponosi kosztów przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego) i odbywa się w ramach zwolnienia lekarskiego wystawionego przez lekarza w uzdrowisku. W pierwszej dobie po przyjęciu na leczenie uzdrowiskowe, pacjenci poddawani są wstępnemu badaniu lekarskiemu, co tydzień wykonywane są badania kontrolne, a badanie końcowe – w ciągu 24 godzin przed wypisem. Ustalone programy leczenia balneologicznego są na bieżąco korygowane. Pacjent ma zapewniony: codzienny dostęp do lekarza prowadzącego leczenie, doraźne interwencje lekarskie, całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską. W zakresie zabiegów fizjoterapeutycznych świadczeniodawca winien zabezpieczyć wykonanie każdemu świadczeniobiorcy – co najmniej 96 zabiegów fizjoterapeutycznych w okresie rozliczeniowym (turnusie) – średnio co najmniej 4 zabiegi fizjoterapeutyczne dziennie (w tym jeden zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych) przez 6 dni zabiegowych w tygodniu.
  • uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci – trwa od 6 do 18 dni (decyzja pozostaje w gestii ubezpieczonego), pacjent wskazuje termin leczenia uzdrowiskowego i zakład lecznictwa uzdrowiskowego (spośród świadczeniodawców, którzy posiadają podpisaną umowę z NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w tym zakresie). Ubezpieczeni, korzystając z tej formy leczenia uzdrowiskowego, sami zapewniają sobie miejsce zakwaterowania i wyżywienie. NFZ w ramach potwierdzonego skierowania zabezpiecza: codzienny dostęp do lekarza prowadzącego leczenie, doraźne interwencje lekarskie, ustalenie i korygowanie programu leczenia balneologicznego, co najmniej 3 zabiegi fizjoterapeutyczne dziennie (w tym jeden zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych) rzez 6 dni zabiegowych w tygodniu.

Źródło zdjęcia: https://www.canva.com/photos/