Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

Blog

1 lipca 2020

Objaw „brudnego pępka” u chorych na otępienie

Otępienie towarzyszy wielu chorobom neurologicznym. W dostępnym piśmiennictwie na temat zmian skórnych u chorych na otępienie w starszym wieku nie ma opisu zmian wyprzeniowych skóry, okolicy pępka, jako objawu, który może sugerować w badaniu przedmiotowym obecność otępienia. Wyprzenie jest zapalnie zmienioną powierzchnią skóry, często jest spowodowane przez drożdże Candida albicans. Dotknięci nim pacjenci zwykle wykazują […]