Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

Blog

18 lipca 2020

STWARDNIENIE ROZSIANE U OSÓB W STARSZYM WIEKU

Mianem stwardnienia rozsianego (Sclerosis Multiplex, SM) o późnym początku określa się te przypadki choroby, które rozpoczynają się w wieku powyżej 50. roku życia. Z tego typu rozpoznaniem mamy do czynienia w 4-9,6% przypadków. SM o późnym początku ma zwykle przebieg pierwotnie postępujący, a pierwszymi objawami w 60-70% są objawy piramidowe lub móżdżkowe. Progresja choroby i […]

11 lipca 2020

HIGIENA OSOBISTA OSÓB NIESAMODZIELNYCH

Kiedy podopieczny zaczyna sobie nie radzić tak, jak kiedyś z higieną ciała, intymną, opiekun powinien pamiętać, że dla podopiecznego, np. z demencją coraz więcej spraw staje się trudnych, ale na początku choroby podopieczny nadal jest samodzielny. Powinien mieć na uwadze, żeby podopieczny jak najdłużej korzystał z toalety, tym wolniej będzie rozwijało się u niego nietrzymanie […]

1 lipca 2020

OBJAW „BRUDNEGO PĘPKA” U CHORYCH NA OTĘPIENIE

Otępienie towarzyszy wielu chorobom neurologicznym. W dostępnym piśmiennictwie na temat zmian skórnych u chorych na otępienie w starszym wieku nie ma opisu zmian wyprzeniowych skóry, okolicy pępka, jako objawu, który może sugerować w badaniu przedmiotowym obecność otępienia. Wyprzenie jest zapalnie zmienioną powierzchnią skóry, często jest spowodowane przez drożdże Candida albicans. Dotknięci nim pacjenci zwykle wykazują […]