Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

Aktualności

17 września 2023

Wrzesień Światowym Miesiącem Choroby Alzheimera

Nigdy za wcześnie, nigdy za późno – to hasło tegorocznej kampanii w ramach Światowego Miesiąca Choroby Alzheimera. Ma ona na celu podkreślenie kluczowej roli identyfikacji czynników ryzyka oraz proaktywnej postawy w podejmowaniu działań ograniczających ryzyko rozwoju demencji. Także wśród osób, które już otrzymały diagnozę.

8 września 2023

Światowy Dzień Fizjoterapii

Dzisiejszy dzień ma na celu podniesienie świadomości dotyczącej kluczowej roli fizjoterapeutów w utrzymaniu zdrowia oraz sprawności fizycznej w każdej grupie wiekowej. W tym roku Światowy Dzień Fizjoterapii skupia się na problematyce profilaktyki i leczenia zapalenia stawów.