Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

Aktualności

18 marca 2023

Europejski Dzień Mózgu

Dziś obchodzimy Europejski Dzień Mózgu, który ma na celu popularyzowanie wiedzy na temat pracy mózgu oraz czynników wpływających na jego prawidłowe funkcjonowanie – w tym między innymi sprzyjającego zdrowiu stylu życia. Na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, by zadbać o sprawność naszego mózgu?

8 marca 2023

Opiekun nie musi być kobietą

Kiedy myślimy o opiekunie osoby niesamodzielnej, zwykle mamy przed oczami kobietę w średnim wieku, sprawującą opiekę nad starzejącym się, chorującym członkiem rodziny. I chociaż statystyki nadal potwierdzają ten stereotyp, to równocześnie wskazują jednak na tendencje do zmian w kierunku równouprawnienia płci w tej sferze oraz stopniowego zwiększania udziału mężczyzn w opiece nad bliskimi.