Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

Aktualności

14 października 2021

Dbajmy o nasze zdrowie psychiczne

Głównym celem Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, który obchodzimy w październiku, jest podnoszenie świadomości oraz mobilizowanie wysiłków na rzecz wspierania zdrowia psychicznego, jak również zwiększania dostępu do specjalistycznej pomocy na całym świecie.