Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

Aktualności

1 lipca 2020

MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA – PAKIET SPOŁECZNY DLA NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYCH

Inicjatywy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Małopolska Tarcza Antykryzysowa została podzielona na trzy etapy. I etap buduje pakiet medyczny (190 mln zł), pakiet przedsiębiorczości (320,5 mln zł) i pakiet płynności finansowej (111 mln zł). II etap to pakiet społeczny (55,2 mln zł) i pakiet edukacyjny (35 mln zł). III etap to pakiet rozwoju (279 […]