Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

Aktualności

11 maja 2021

Już wkrótce dostępna będzie nasza najnowsza publikacja „Poradnik Opiekuna”

Czytelniku, w Twoje ręce już wkrótce może trafić Poradnik Opiekuna, który jest przewodnikiem po świecie, w którym żyjesz jako opiekun nieformalny osoby niesamodzielnej, przewlekle chorej, starszej. Publikacja „Poradnika Opiekuna” w tradycyjnej (papierowej) formie planowana jest na 20 czerwca 2021 r. Zakładany jego nakład to aż 3 000 egzemplarzy. Materiały zawarte w tej publikacji obejmą praktyczne rady […]

11 maja 2021

Innowacyjne formy sprawowania opieki nad osobami niesamodzielnymi i ich opiekunami nieformalnymi/rodzinnymi/faktycznymi

W okresie od 01.06.2021 – 30.06.2023 Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie (zwane MCO) realizować będzie kolejną edycję projektu pn. „Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Miejskim Centrum Opieki w Krakowie”. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9. […]