Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

Zasady świadczenia usług

Wsparcie dla opiekunów nieformalnych

Jeśli

jesteś opiekunem nieformalnym

jesteś opiekunem nieformalnym

osoby niesamodzielnej

Ty oraz Twój podopieczny zamieszkujecie na terenie Gminy Wieliczka lub Gminy Miejskiej Kraków

Ty oraz Twój podopieczny zamieszkujecie na terenie Gminy Wieliczka lub Gminy Miejskiej Kraków

Oferujemy

 Usługi wytchnieniowe

Usługi wytchnieniowe

umożliwiające czasowe całodobowe przebywanie osoby niesamodzielnej pod profesjonalną opieką przez okres 2-4 tygodni

usługę menadżera opieki

usługę menadżera opieki

realizowaną w domu podopiecznego

 Szkolenia opiekuńcze

Szkolenia opiekuńcze

indywidualne szkolenia prowadzone w domu podopiecznego

usługi wypożyczalni sprzętu medycznego

usługi wypożyczalni sprzętu medycznego

wraz z dowozem do domu


Wsparcie dla osób niesamodzielnych

Jeśli

jesteś osobą niesamodzielną

jesteś osobą niesamodzielną

Ty oraz Twój podopieczny zamieszkujecie na terenie Gminy Wieliczka lub Gminy Miejskiej Kraków

Ty oraz Twój podopieczny zamieszkujecie na terenie Gminy Wieliczka lub Gminy Miejskiej Kraków

masz powyżej 60 lat

masz powyżej 60 lat

Oferujemy

Pobyt w Dziennej Placówce Opieki i Aktywizacji Osób Niesamodzielnych, która zapewnia opiekę pielęgniarską, wsparcie psychologa, dietetyka, opiekuna, udział w zajęciach terapeutycznych i fizjoterapię. Placówka specjalizuje się w opiece nad: osobami starszymi po udarach mózgu, które cierpią na dysfunkcje ruchowe, osobami cierpiącymi na chorobę Alzheimera oraz osobami cierpiącymi na otępienie. Funkcjonuje przez 5 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie.

Zasady świadczenia usług


Wsparcie jest bezpłatne

Uwaga: do projektu zgłasza się opiekun nieformalny wraz z osobą niesamodzielną

Oferujemy pomoc w wypełnieniu dokumentacji rekrutacyjnej
w siedzibie Miejskiego Centrum Opieki
lub telefonicznie pod numerem
(12) 44-67-530