Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

MCO

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie jest publicznym podmiotem leczniczym specjalizującym się w udzielaniu całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Aktualności

18 marca 2023

Europejski Dzień Mózgu

Dziś obchodzimy Europejski Dzień Mózgu, który ma na celu popularyzowanie wiedzy na temat pracy mózgu oraz czynników wpływających na jego prawidłowe funkcjonowanie – w tym między innymi sprzyjającego zdrowiu stylu życia. Na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, by zadbać o sprawność naszego mózgu?

8 marca 2023

Opiekun nie musi być kobietą

Kiedy myślimy o opiekunie osoby niesamodzielnej, zwykle mamy przed oczami kobietę w średnim wieku, sprawującą opiekę nad starzejącym się, chorującym członkiem rodziny. I chociaż statystyki nadal potwierdzają ten stereotyp, to równocześnie wskazują jednak na tendencje do zmian w kierunku równouprawnienia płci w tej sferze oraz stopniowego zwiększania udziału mężczyzn w opiece nad bliskimi.

28 lutego 2023

Objawy depresji u osób starszych

Za nami Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją, warto zatem przypomnieć, że depresja nie jest nieuniknioną częścią starzenia się, nie jest też oznaką słabości czy lenistwa. Może dotknąć każdego, bez względu na wiek, pochodzenie lub wcześniejsze osiągnięcia życiowe. Procesowi starzenia się często towarzyszą jednak istotne zmiany życiowe — takie, jak przejście na emeryturę, śmierć bliskiej osoby, pogarszający się stan zdrowia — które mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia choroby.

Nasze usługi dopasowane do Twoich potrzeb

Nasze usługi dopasowane do Twoich potrzeb

Osoby niesamodzielne oraz ich opiekunowie rodzinni mają już swoje miejsce na mapie Krakowa - Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie od 2019 r. prowadzi Centrum Wsparcia Opiekunów. Projekt przeznaczony jest dla osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków i Gminy Wieliczka, którzy bez żadnych opłat mogą skorzystać ze wsparcia wielu specjalistów, między innymi lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty czy psychologa.

Czytaj dalej

Bezpłatne usługi

Opieka wytchnieniowa

Opieka wytchnieniowa

Usługi wytchnieniowe dla opiekunów umożliwiające czasowe całodobowe przebywanie osoby niesamodzielnej pod profesjonalną opieką przez okres 2-4 tygodni

Menadżer opieki

Menadżer opieki

Usługa menażera opieki polega na cyklicznych wizytach personelu medycznego (lekarza, pielęgniarki, psychologa, fizjoterapeuty, pracownika socjalnego i opiekuna) w miejscu świadczenia opieki nad podopiecznym (np. w domu osoby niesamodzielnej lub jej opiekuna)

Placówka dziennej opieki

Placówka dziennej opieki

Dzienna Placówka Opieki i Aktywizacji Osób Niesamodzielnych oferuje wsparcie skierowane bezpośrednio do osób niesamodzielnych w postaci bezpłatnego pobytu wraz z opieką pielęgniarską, wsparciem psychologa, dietetyka, opiekuna, udziałem w zajęciach terapeutycznych i fizjoterapią

Szkolenia indywidualne

Szkolenia indywidualne

Indywidualne szkolenia opiekuńcze to szkolenia praktyczne prowadzone przez pielęgniarkę 
i fizjoterapeutę, realizowane w miejscu świadczenia opieki nad osobą niesamodzielną (np. w domu osoby niesamodzielnej lub jej opiekuna)

Wypożyczalnia sprzętu medycznego

Wypożyczalnia sprzętu medycznego

Asortyment wypożyczalni stanowią m.in. łóżka medyczne, materace przeciwodleżynowe. Usługa wypożyczalni sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego świadczona jest wraz z doradztwem w zakresie jego właściwego wykorzystania

Konferencje

Konferencje

Zapraszamy na konferencje organizowane w Krakowie dla pracowników służby zdrowia pracowników socjalnych i innych służb wspierających osoby niesamodzielne i ich opiekunów

Zasady świadczenia usług

Zasady świadczenia usług

Poznaj organizację, zakres i zasady świadczenia usług w ramach projektu

Formularze zgłoszeniowe

Formularze zgłoszeniowe

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i weź udział w projekcie

Poradnik opiekuna

Artykuły

Artykuły

Tu znajdziesz wiele cennych informacji z dziedziny medycyny, poznasz różne formy wsparcia oraz praktyczne porady z zakresu organizacji opieki

Blog

Blog

W tym miejscu znajdziesz ciekawe treści i praktyczne wskazówki dotyczące opieki nad osobami niesamodzielnymi

Kwartalnik

Kwartalnik

Tu możesz pobrać naszą publikację