Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

Aktualności

13 grudnia 2021

Bezpłatnie zbadaj swoje płuca

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Krakowie zachęca do udziału w programie badań w kierunku wykrywania raka płuca, przeprowadzanego w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej.

30 listopada 2021

Bezpłatne szkolenia dla opiekunów nadal dostępne!

Czy potrafię odpowiednio zająć się bliską mi osobą? Tego rodzaju pytania i wątpliwości często towarzyszą rodzinom, na które nieoczekiwanie spada obowiązek sprawowania opieki nad chorym. Centrum Wsparcia Opiekunów przypomina o możliwości skorzystania z indywidualnych szkoleń opiekuńczych, które mogą okazać się cennym źródłem wsparcia w nowej roli.

24 listopada 2021

Opieka wytchnieniowa – rekrutacja nadal trwa!

Osoby sprawujące bezpośrednią opiekę nad osobą niesamodzielną w dalszym ciągu mogą korzystać z bezpłatnej pomocy w formie opieki wytchnieniowej. To szansa na złapanie oddechu i zadbanie o siebie, ale także zorganizowanie codziennych spraw, na które opiekunom często brakuje czasu w wirze obowiązków.