Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

Promocja

Artykuły prasowe

11 października 2020

Odmienności choroby niedokrwiennej serca u osób w starszym wieku

Choroba niedokrwienna serca (ChNS) jest szerokim pojęciem, obejmującym stany niedostatecznego zaopatrzenia mięśnia sercowego w tlen, bez względu na patomechanizm. Najczęstszą przyczyną niedokrwienia jest miażdżyca tętnic wieńcowych, prowadząca do  choroby wieńcowej. Klinicznym wyrazem niedokrwienia jest dławica piersiowa. Częstość ChNS wzrasta z wiekiem, u kobiet po okresie menopauzy. W młodszych grupach wiekowych chorują głównie mężczyźni, w populacji […]

4 marca 2020

Nowe wyzwania opieki długoterminowej – sześć miesięcy realizacji projektu „Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Miejskim Centrum Opieki w Krakowie”

                                            To człowiek jest człowiekowi najbardziej potrzebny do szczęścia                                                                                                                          Paul Henry d’Holbach               Zmiany demograficzne i epidemiologiczne zachodzące we współczesnym świecie, wydłużenie średniej długości życia, starzenie się społeczeństw, oraz częstsze i dłuższe zachorowania na choroby przewlekłe, stanowią jedno z największych wyzwań dla sektora opieki zdrowotnej i społecznej. Są również wyzwaniem dla osób zajmujących się […]

Mówią o nas…

Materiały promocyjne

ULOTKA - BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA OPIEKUNÓW

ULOTKA - BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA OPIEKUNÓW

 • jpg
 • 0,62 MB
ULOTKA - GRUPA WSPARCIA

ULOTKA - GRUPA WSPARCIA

 • jpg
 • 0,61 MB
ULOTKA - DZIENNA PLACÓWKA OPIEKI I AKTYWIZACJI

ULOTKA - DZIENNA PLACÓWKA OPIEKI I AKTYWIZACJI

 • jpg
 • 0,63 MB
ULOTKA - KONFERENCJE

ULOTKA - KONFERENCJE

 • jpg
 • 0,76 MB
ULOTKA - BEZPŁATNA WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO

ULOTKA - BEZPŁATNA WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO

 • jpg
 • 0,60 MB
ULOTKA - MENADŻER OPIEKI

ULOTKA - MENADŻER OPIEKI

 • jpg
 • 0,54 MB
BROSZURA - 1

BROSZURA - 1

 • jpg
 • 1,10 MB
BROSZURA - 2

BROSZURA - 2

 • jpg
 • 1,24 MB

Materiały wideo

Nowy pawilon w Miejskim Centrum Opieki otwarty

Konferencja
15 - 16 listopada 2019 r.