Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

21 sierpnia 2022

Kolejny wspólny rok za nami

Już od ponad roku towarzyszymy opiekunom oraz im bliskim w ramach drugiej edycji projektu „Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Miejskim Centrum Opieki w Krakowie”. Minione miesiące były czasem intensywnej pracy, pełnym wyzwań i poszukiwań odpowiednich rozwiązań, ale i satysfakcji z działań, które udało się zrealizować.

Rok projektu to:

  • 24 osoby przeszkolone w obszarze praktycznych aspektów opieki i pielęgnacji osoby niesamodzielnej w warunkach domowych;
  • 41 opiekunów, którzy skorzystali ze specjalistycznego poradnictwa (m. in. lekarza, pielęgniarki i psychologa) bez wychodzenia z domu;
  • 112 opiekunów, którzy mogli pozwolić sobie na przerwę i odpoczynek dzięki usłudze opieki wytchnieniowej;
  • 158 osób, które skorzystały z bezpłatnej wypożyczalni sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego;
  • 50 podopiecznych, którzy uczestniczyli w zajęciach aktywizacyjno-terapeutycznych Dziennej Placówki.

To także niezliczone, wartościowe rozmowy, spotkania i relacje, które motywują do dalszej pracy i nadają sens naszym działaniom.

Być może nie rozwiążemy wszystkich Twoich problemów, związanych z organizacją opieki nad bliskim – wierzymy jednak, że każda zmiana ma znaczenie i warto podejmować trud nawet dla najmniejszej poprawy jakości życia, zarówno opiekuna, jak i jego podopiecznego. Więcej informacji na temat naszych bezpłatnych form wsparcia znajdziesz na stronie: www.wsparciedlaopiekuna.pl. W razie pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego (12 44 67 530) lub mailowego (centrumwsparcia@mco.krakow.pl).