Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

1 września 2021

Trwa rekrutacja do projektu

Informujemy, że w okresie od 01.07.2021 do 30.06.2023 Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych Krakowie realizuje kolejną edycję projekt pn. „Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Miejskim Centrum Opieki w Krakowie”.

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9. Osi priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – zit.

CENTRUM WSPARCIA OPIEKUNÓW BEZPŁATNIE świadczy następujące usługi:

  • szkolenia opiekuńcze w formie indywidulnych spotkań z pielęgniarką i fizjoterapeutą, organizowane w domu opiekuna/podopiecznego,
  • doradztwo realizowane przez zespół „menadżera opieki” (lekarza, pielęgniarkę, psychologa, fizjoterapeutę, pracownika socjalnego, opiekuna) w formie cyklicznych wizyt organizowanych w domu opiekuna/podopiecznego,
  • usługi wytchnieniowe dla opiekunów umożliwiające czasowe całodobowe przebywanie osoby niesamodzielnej pod profesjonalną opieką przez okres 2-4 tygodni,
  • wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego wraz z doradztwem,
  • prowadzenie portalu i poradnika dla opiekunów,
  • konferencje edukacyjno–informacyjne dla kadr różnych systemów związanych z opieką nad osobami niesamodzielnymi,
  • prowadzenie placówki zapewniającej dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych, w tym realizacja usług opiekuńczo – pielęgnacyjnych, usług aktywizująco – usprawniających i usług wspomagających.

 

Zachęcamy do udziału w projekcie. Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym. Szczegóły na stronie: https://wsparciedlaopiekuna.pl/rekrutacja/

W razie pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem: 12 44 67 530 lub mailowo na adres: centrumwsparcia@mco.krakow.pl