Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

Szkolenia indywidualne

Indywidualne szkolenia opiekuńcze
to szkolenia praktyczne prowadzone przez pielęgniarkę i fizjoterapeutę, realizowane w miejscu świadczenia opieki nad osobą niesamodzielną (np. w domu osoby niesamodzielnej lub jej opiekuna).

Szkolenia obejmują między innymi następujące zagadnienia:

  • komunikowanie się z chorym,
  • czynności pielęgnacyjno-higieniczne u chorego leżącego,
  • pomoc choremu przy chodzeniu,
  • przemieszczanie i sadzanie chorych bez użycia pomocy technicznych i z ich użyciem z uwzględnieniem zasad bezpiecznego przemieszczania,
  • zasady profilaktyki powikłań związanych z długotrwałym unieruchomieniem (w tym odleżyn, przykurczów, itp.).
Merytoryczne wsparcie praktyków

Merytoryczne wsparcie praktyków

Wsparcie szyte na miarę

Wsparcie szyte na miarę

Wartościowe wskazówki

Wartościowe wskazówki

image

Najważniejsze informacje

  • Szkolenia indywidualne odbywają się w miejscu świadczenia opieki nad osobą niesamodzielną (np. w domu osoby niesamodzielnej lub jej opiekuna).
  • Szkolenie obejmuje 3-godzinne spotkanie z pielęgniarką i 3-godzinne spotkanie z fizjoterapeutą.
  • Terminy spotkań z ww. personelem uzgadniane są indywidualnie z opiekunem.