Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

24 października 2019

Centrum Wsparcia Opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Krakowie – codzienna pomoc dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów

Osoby niesamodzielne oraz ich opiekunowie rodzinni mają nowe miejsce na mapie Krakowa – Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie uruchomiło bowiem Centrum Wsparcia Opiekunów.

Projekt przeznaczony jest dla osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków i Gminy Wieliczka, którzy bez żadnych opłat mogą skorzystać ze wsparcia wielu specjalistów, między innymi lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty czy psychologa.

Dla opiekunów osób niesamodzielnych Centrum oferuje:
usługę menadżera opieki – polegającą na cyklicznych wizytach personelu medycznego (lekarza, pielęgniarki, psychologa, fizjoterapeuty, pracownika socjalnego i opiekuna) w domu osoby niesamodzielnej lub jej opiekuna. Celem wizyt jest zapewnienie opiekunowi wsparcia merytorycznego ułatwiającego realizację opieki w środowisku domowym, a także kontrolowanie sytuacji na miejscu, służenie radą, doświadczeniem oraz informacją. Czas trwania wsparcia ustalany jest indywidualnie, wg. potrzeb i stanu zdrowia osoby niesamodzielnej.

Indywidualne szkolenia opiekuńcze – szkolenia praktyczne, prowadzone przez doświadczony personel Miejskiego Centrum Opieki, w tym: pielęgniarkę i fizjoterapeutę, realizowane w domu osoby niesamodzielnej lub jej opiekuna.

Grupowe szkolenia opiekuńcze – szkolenia odbywające się w siedzibie Miejskiego Centrum Opieki, prowadzone przez specjalistów: psychologa, pielęgniarkę i fizjoterapeutę. Szkolenia obejmują szeroką tematykę z zakresu opieki nad osobą niesamodzielną, w tym m.in.: komunikowanie się z chorym, czynności pielęgnacyjno-higieniczne, przemieszczanie i sadzanie chorych, pierwsza pomoc, zasady profilaktyki powikłań związanych z długotrwałym unieruchomieniem oraz wiele innych.

Udział w grupie wsparcia – cykliczne spotkania dla opiekunów prowadzone przez doświadczonego psychologa, mające na celu wsparcie i wymianę doświadczeń 
z osobami w podobnej sytuacji i roli życiowej.

Usługę wypożyczalni sprzętu medycznego – asortyment wypożyczalni stanowią: łóżka medyczne, materace przeciwodleżynowe, chodziki, balkoniki wysokie ze stabilizacją przedramion, wózki inwalidzkie, koncentratory tlenu, rotory rehabilitacyjne, pionizatory statyczne, podnośniki, laski typu trójnóg, laski typu czwórnóg. Sprzęt w ramach usługi jest bezpłatnie dowożony do domu osoby niesamodzielnej. Centrum zapewnia również doradztwo w zakresie jego wykorzystania, w formie instruktażu.

„Centrum oferuje również wsparcie skierowane bezpośrednio do osób niesamodzielnych. Seniorzy mogą skorzystać z pobytu w Dziennej Placówce Opieki i Aktywizacji Osób Niesamodzielnych, która zapewnia opiekę pielęgniarską, wsparcie psychologa, dietetyka, opiekuna, udział w zajęciach terapeutycznych i fizjoterapię. Placówka specjalizuje się w opiece nad: osobami starszymi po udarach mózgu, które cierpią ma dysfunkcje ruchowe, osobami cierpiącymi na chorobę Alzheimera oraz osobami cierpiącymi na otępienie.” Wsparcie stacjonarne w placówce dostępne jest przez pięć dni w tygodniu – od poniedziałku do piątku, przez osiem godzin dziennie. Jednorazowo w placówce przebywać może 10 osób.” – mówi Łukasz Bartkowicz – Zastępca Dyrektora Miejskiego Centrum Opieki.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9. Osi priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – zit., wsparcie udzielane przez Centrum jest bezpłatne.

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych usług znajdują się na stronie internetowej: https://wsparciedlaopiekuna.pl/

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w sposób ciągły.  Formularze zgłoszeniowe dostępne są pod adresem: https://wsparciedlaopiekuna.pl/uslugi/formularze/

Kontakt:

Biuro projektu: ul. Wielicka 267, Kraków
e-mail: mco@mco.krakow.pl,
tel. (12) 44-67-500

Kontakt dla mediów:

Iwona Przybyło
przybyłoi@mco.krakow.pl

Powiązane artykuły prasowe

24 października 2019

Centrum Wsparcia Opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Krakowie – codzienna pomoc dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów

Osoby niesamodzielne oraz ich opiekunowie rodzinni mają nowe miejsce na mapie Krakowa – Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie uruchomiło bowiem Centrum Wsparcia Opiekunów.