Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

Aktualności

27 lutego 2022

Rok Seniora i Solidarności Międzypokoleniowej

Radni Sejmiku Województwa Małopolskiego ogłosili rok 2022 Rokiem Seniora i Solidarności Międzypokoleniowej, podkreślając tym samym znaczenie osób starszych w społeczeństwie, jak również konieczność tworzenia warunków sprzyjających aktywności seniorów i ich należytemu funkcjonowaniu w życiu społecznym.

23 lutego 2022

Depresja opiekuna

Szacuje się, że 20% opiekunów rodzinnych cierpi na depresję – dwukrotnie częściej niż w populacji ogólnej. Przy okazji Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją przypominamy wiec o jej objawach oraz zachęcamy do korzystania z dostępnych źródeł pomocy.

13 lutego 2022

Pół roku projektu za nami – pora na liczby

Poniżej prezentujemy efekty naszych intensywnych działań w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Za każdą z tych liczb kryją się kolejne, często trudne historie opiekunów, których łączy jedno – potrzebują wsparcia. Co udało się nam zrealizować?