Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

28 lutego 2022

Rok Seniora i Solidarności Międzypokoleniowej

Radni Sejmiku Województwa Małopolskiego ogłosili rok 2022 Rokiem Seniora i Solidarności Międzypokoleniowej, podkreślając tym samym znaczenie osób starszych w społeczeństwie, jak również konieczność tworzenia warunków sprzyjających aktywności seniorów i ich należytemu funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 

Starsza kobieta i dziewczyna w kuchni

Jak czytamy w oświadczeniu, celem Małopolskiego Roku Seniora i Solidarności Międzypokoleniowej jest promowanie właściwych postaw społecznych, solidarności międzypokoleniowej oraz upowszechnianie wiedzy o szansach i wyzwaniach wiążących się z dłuższym życiem mieszkańców naszego województwa. To także okazja do intensyfikacji działań w ramach kształtowania otoczenia przyjaznego osobom starszym, szczególnie w dziedzinach polityki zatrudnienia, opieki zdrowotnej, usług społecznych, edukacji dorosłych, wolontariatu, nowych technologii czy transportu.

– Chodzi tu nie tylko o dostęp do opieki zdrowotnej, ale także umożliwienie seniorom aktywnego udziału w życiu społecznym i zawodowym, realizacji pasji i zainteresowań. Szczególną troską chcemy objąć działania, które będą służyły wzmacnianiu więzi, niwelowaniu różnic międzypokoleniowych, przeciwdziałaniu dyskryminacji ze względu na wiek i tworzeniu warunków do pełnej integracji osób starszych – wyjaśnia marszałek Witold Kozłowski.

Tego rodzaju idea przyświeca również działalności Centrum Wsparcia Opiekunów. W ramach Dziennej Placówki Opieki i Aktywizacji tworzymy przestrzeń dla aktywności i integracji seniorów: po udarach mózgu, z dysfunkcjami ruchowymi, cierpiącymi na chorobę Alzheimera oraz inne schorzenia neurodegeneracyjne. Więcej informacji TUTAJ.

Informacje o podejmowanych działaniach związanych z Rokiem Seniora i  Solidarności Międzypokoleniowej będą dostępne w zakładce Sprawy społeczne i rodzina oraz na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie. Informacje można uzyskać drogą mailową: biuro@rops.krakow.pl lub telefoniczną: (+48 12) 422 06 36.

 

Źródło: https://www.malopolska.pl/public/index.php/aktualnosci/sprawy-spoleczne-i-rodzina/rok-seniora-isolidarnosci-miedzypokoleniowej