Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

27 lutego 2022

Depresja opiekuna

Szacuje się, że 20% opiekunów rodzinnych cierpi na depresję – dwukrotnie częściej niż w populacji ogólnej. Przy okazji Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją przypominamy więc o jej objawach oraz zachęcamy do korzystania z dostępnych źródeł pomocy.

Opieka nad bliskim nie powoduje depresji i nie każdy, kto podejmuje się tego zadania, doświadczy podobnych trudności. Jednak, starając się zapewnić najlepszą możliwą opiekę bliskiej osobie, opiekunowie często przedkładają komfort podopiecznego ponad własne potrzeby, zarówno fizyczne, jak i emocjonalne. Pojawiające się uczucia złości, niepokoju, smutku, izolacji i wyczerpania, które z kolei wywołują poczucie winy, negatywnie wpływają na kondycję psychiczną opiekunów oraz ich codzienne funkcjonowanie.

Rodzaj i stopień nasilenia objawów może być inny u różnych osób, mogą też zmieniać się w czasie. Poniżej opisujemy te, które powinny zwrócić naszą uwagę, szczególnie jeżeli utrzymują się przez dłuższy czas:

– smutek, przygnębienie, niemożność odczuwania radości,

– zmiana nawyków żywieniowych, skutkująca niepożądanym przyrostem lub utratą wagi,

– zmiana wzorców snu — za dużo snu lub za mało,

– utrzymujące się uczucie zmęczenia,

– zmniejszenie aktywności, apatia, spowolnienie, niechęć do działania,

– utrata zainteresowania ludźmi i/lub czynnościami, które kiedyś sprawiały Ci przyjemność,

– lęk, uczucie wewnętrznego napięcia, „niepokój w środku”,

– łatwe przechodzenie w gniew lub pobudzenie,

– poczucie, że nic, co robisz, nie jest wystarczająco dobre,

– myśli o śmierci lub samobójstwie/o próbie samobójstwa,

– trudności w koncentracji i zapamiętywaniu, wrażenie niesprawności intelektualnej,

– utrzymujące się (mimo leczenia) objawy fizyczne, takie jak bóle głowy, zaburzenia trawienia i przewlekły ból.

Depresja nie jest oznaką słabości! Komentarze w rodzaju „weź się w garść” nie są pomocne i odzwierciedlają przekonanie, że problemy ze zdrowiem psychicznym nie są prawdziwe. Tymczasem wczesne rozpoznanie objawów depresji może zapobiec ich pogłębianiu się. Skorzystaj z konsultacji psychologa lub psychiatry, którzy zaproponują najbardziej odpowiednie leczenie.

 

 

Przypominamy, że Centrum Wsparcia Opiekunów zapewnia wsparcie psychologiczne w ramach usług Menadżera Opieki (dr Michał Gwiżdż) oraz Dziennej Placówki Opieki i Aktywizacji (mgr Natalia Kowina). Więcej informacji na temat projektu znajdą Państwo na stronie, zachęcamy także do kontaktu pod numerem telefonu 12 44 67 530 lub też mailowo: centrumwsparcia@mco.krakow.pl.

Źródło: https://www.caregiver.org/resource/caregiver-depression-silent-health-crisis/