Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

Aktualności

24 lutego 2023

Objawy depresji w starszym wieku

Za nami Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją, warto za tym przypomnieć, że depresja nie jest nieuniknioną częścią starzenia się, nie jest też oznaką słabości czy lenistwa. Może dotknąć każdego, bez względu na wiek, pochodzenie lub wcześniejsze osiągnięcia życiowe. Procesowi starzenia się często towarzyszą jednak istotne zmiany życiowe — takie, jak przejście na emeryturę, śmierć bliskiej osoby, pogarszający się stan zdrowia — które mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia choroby.

11 lutego 2023

Gdy opieka nad rodzicem przerasta

Wiele osób żyje z założeniem, że w pewnym momencie będzie odpowiedzialna za opiekę nad starzejącymi się, chorującymi rodzicami – takie są też społeczne i kulturowe oczekiwania (zwłaszcza wobec kobiet). W wielu przypadkach przyjęcie roli opiekuna przychodzi naturalnie. Co jednak, gdy czujemy, że zadanie nas przerasta?