Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

Aktualności

7 czerwca 2021

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

W okresie od 01.07.2019 do 30.06.2021 Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie realizowało projekt pn. „Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Miejskim Centrum Opieki w Krakowie”, współfinansowany ze środków unijnych. Dobiega ku końcowi drugi rok realizacji projektu. Mimo, że zmagaliśmy się z pandemią COVID-19, ale poprzez nasze usługi, poza okresami czasowego […]

1 czerwca 2021

TRWA REKRUTACJA !

Nowe usługi w Centrum Wsparcia Opiekunów – rusza nowa edycja projektu! Rozpoczynamy rekrutację do kolejnej edycji projektu pn. „Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Miejskim Centrum Opieki w Krakowie”, który realizowany będzie w okresie od 01.07.2021 r. do 30.06.2023 r. Osoby niesamodzielne i ich opiekunowie nieformalni będą mogli skorzystać z nowych, […]