Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

Aktualności

22 grudnia 2022

Święta tuż-tuż!

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. To wyjątkowy, pełen radości czas także w naszej Dziennej Placówce Opieki i Aktywizacji – zarówno seniorzy, jak i personel wkładają wiele trudu, żeby stworzyć odpowiednią atmosferę. Zobacz, jak wyglądają nasze świąteczne przygotowania!

19 grudnia 2022

Radzenie sobie ze świątecznym stresem – wskazówki dla opiekunów

Okres świąteczny zwykle kojarzy się z radosnym czasem, który dzielimy z bliskimi, celebrując rodzinne tradycje. Jednak dla wielu osób, które na co dzień sprawują opiekę nad bliskim, Święta wiążą się również z dodatkowym obciążeniem. Oto kilka wskazówek, które mogą okazać się pomocne w radzeniu sobie ze świątecznym stresem.

12 grudnia 2022

Grudzień miesiącem praw człowieka

Za nami Dzień Praw Człowieka (10.12), który rozpoczął miesiąc poświęcony tematyce ochrony i propagowania praw i wolności każdej jednostki – bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek czy orientację seksualną. To także dobra okazja, by naświetlić problematykę ageizmu oraz dyskryminacji osób starszych w naszym społeczeństwie.

3 grudnia 2022

W walce o prawa osób z niepełnosprawnością

Szacuje się, że 1,3 miliarda ludzi (czyli 16% światowej populacji) żyje ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Tymczasem globalny raport WHO wskazuje, że chociaż w ostatnich latach poczyniono pewne postępy, świat wciąż daleki jest od realizacji pełni praw tej grupy ludzi. Przy okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami, warto podkreślić konieczność mobilizacji wsparcia w tym zakresie.