Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

15 grudnia 2022

Grudzień miesiącem praw człowieka

Za nami Dzień Praw Człowieka (10.12), który rozpoczął miesiąc poświęcony tematyce ochrony i propagowania praw i wolności każdej jednostki – bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek czy orientację seksualną. To także dobra okazja, by naświetlić problematykę ageizmu oraz dyskryminacji osób starszych w naszym społeczeństwie.

Jak wynika z raportu ONZ, co druga osoba na świecie ujawnia uprzedzenia wobec osób starszych. Niestety, ageizm może pozostać w dużej mierze niezauważony, wpływając na zdrowie, jakość życia, godność i prawa starszego pokolenia, pogłębiając tym samym nierówności społeczne.

Czym tak właściwie jest ageizm? Claudia Mahler, Niezależny Ekspert ONZ ds. korzystania przez osoby starsze ze wszystkich praw człowieka, zdefiniowała go jako stereotypy, uprzedzenia i/lub dyskryminujące działania lub praktyki wobec osób starszych, które opierają się na ich wieku chronologicznym lub na postrzeganiu, że dana osoba jest „stara”. Zazwyczaj znajduje odzwierciedlenie w negatywnych uogólnieniach na temat osób starszych jako słabych, niechętnych zmianom, nieproduktywnych, potrzebujących ochrony i kosztownych usług zdrowotnych i opiekuńczych.

Osoby starsze są najbardziej zróżnicowaną grupą wiekową, co powoduje, że niejednokrotnie doświadczają dyskryminacji także z innych powodów – np. ze względu na płeć. Tego rodzaju nierówności widoczne są w przekonaniach dotyczących starszych kobiet, wobec których często oczekuje się pełnienia ról opiekuńczych kosztem własnego zdrowia. Dlatego tak ważne okazują się działania na rzecz wsparcia opiekunów rodzinnych.

Jeżeli poszukujesz pomocy w opiece nad bliskim, być może jesteśmy w stanie Ci pomóc. Więcej informacji na temat naszych bezpłatnych usług znajdziesz TUTAJ.

Źródło: https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/09/pandemic-exposes-ageism-and-age-discrimination-society-says-un-expert