Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

Aktualności

30 listopada 2021

Bezpłatne szkolenia dla opiekunów nadal dostępne!

Czy potrafię odpowiednio zająć się bliską mi osobą? Tego rodzaju pytania i wątpliwości często towarzyszą rodzinom, na które nieoczekiwanie spada obowiązek sprawowania opieki nad chorym. Centrum Wsparcia Opiekunów przypomina o możliwości skorzystania z indywidualnych szkoleń opiekuńczych, które mogą okazać się cennym źródłem wsparcia w nowej roli.

23 listopada 2021

Opieka wytchnieniowa – rekrutacja nadal trwa!

Osoby sprawujące bezpośrednią opiekę nad osobą niesamodzielną w dalszym ciągu mogą korzystać z bezpłatnej pomocy w formie opieki wytchnieniowej. To szansa na złapanie oddechu i zadbanie o siebie, ale także zorganizowanie codziennych spraw, na które opiekunom często brakuje czasu w wirze obowiązków.

13 listopada 2021

Korzyści płynące z pomagania innym

Jak dowodzą badania, pomaganie innym wpływa na nasze poczucie szczęścia, dobre samopoczucie, a nawet zdrowie fizyczne. W Światowy Dzień Dobroci zachęcamy do pomocy innym, a pośrednio – również sobie.

8 listopada 2021

Zbilansowana dieta kluczem do zdrowia

Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania stanowi część kampanii na rzecz walki z otyłością poprzez działania ukierunkowane na promocję dobrych nawyków żywieniowych oraz aktywności fizycznej. To także świetna okazja, by podkreślić znaczenie diety w utrzymaniu zdrowia oraz dobrego samopoczucia – także wśród osób starszych.