Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

30 listopada 2021

Bezpłatne szkolenia dla opiekunów nadal dostępne!

Czy potrafię odpowiednio zająć się bliską mi osobą? Tego rodzaju pytania i wątpliwości często towarzyszą rodzinom, na które nieoczekiwanie spada obowiązek sprawowania opieki nad chorym. Centrum Wsparcia Opiekunów przypomina o możliwości skorzystania z indywidualnych szkoleń opiekuńczych, które mogą okazać się cennym źródłem wsparcia w nowej roli.

 

 

W czasie szkoleń opiekunowie mogą zdobyć praktyczne wskazówki i informacje dotyczące m.in.: sytuacji nagłego zagrożenia życia, czynności higieniczno-pielęgnacyjnych, obserwacji parametrów życiowych, skutecznej komunikacji z chorym, bezpiecznego przemieszczania, profilaktyki upadków oraz powikłań związanych z długotrwałym unieruchomieniem, jak również podstawowych ćwiczeń fizycznych i zabiegów, stosowanych w warunkach domowych w ich zapobieganiu i leczeniu.

Szkolenia odbywają się w miejscu świadczenia opieki nad osobą niesamodzielną (np. w domu osoby niesamodzielnej lub jej opiekuna) i obejmują: 3-godzinne spotkanie z pielęgniarką oraz 3-godzinne spotkanie z fizjoterapeutą (terminy uzgadniane są indywidualnie).

Dowiedz się więcej na temat indywidualnych szkoleń opiekuńczych TUTAJ. Poznaj zasady rekrutacji oraz wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie www.wsparciedlaopiekuna.pl. Zachęcamy także do kontaktu pod numerem telefonu: 12 44 67 530 lub też mailowo: centrumwsparcia@mco.krakow.pl.

Projekt jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9. Osi priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – zit (dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego).