Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

23 listopada 2021

Opieka wytchnieniowa – rekrutacja nadal trwa!

Osoby sprawujące bezpośrednią opiekę nad osobą niesamodzielną w dalszym ciągu mogą korzystać z bezpłatnej pomocy w formie opieki wytchnieniowej. To szansa na złapanie oddechu i zadbanie o siebie, ale także zorganizowanie codziennych spraw, na które opiekunom często brakuje czasu w wirze obowiązków.

Na czym polega usługa? Oferujemy czasowy (2-4 tygodnie), całodobowy pobyt osoby niesamodzielnej na naszym oddziale, pod opieką doświadczonego zespołu opiekunów i pielęgniarek oraz fizjoterapeuty.

Podopieczni mają tu do dyspozycji pokoje 1-osobowe lub 2-osobowe, łazienki przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, pokój jadalno-wypoczynkowy, pokój socjalny, dostęp do kuchni. Pokoje wyposażone są w łóżka medyczne, sofy, fotele, stoliki, szafy, telewizory i radia – tak, by warunki pobytu przypominały pobyt domowy. Zapewniamy również wyżywienie (śniadanie, obiad i kolację), jak również niezbędny sprzęt medyczny, pielęgnacyjny, rehabilitacyjny oraz  możliwość korzystania z zaplecza do prowadzenia terapii zajęciowej (w tym swobodny dostęp do ogrodu sensorycznego).

Dowiedz się więcej na temat opieki wytchnieniowej oraz innych usług realizowanych przez Centrum Wsparcia Opiekunów, poznaj zasady rekrutacji oraz wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie www.wsparciedlaopiekuna.pl. Zachęcamy także do kontaktu pod numerem telefonu: 12 44 67 530 lub też mailowo: centrumwsparcia@mco.krakow.pl.

 

Projekt jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9. Osi priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – zit (dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego).