Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

13 listopada 2021

Korzyści płynące z pomagania innym

Jak dowodzą badania, pomaganie innym wpływa na nasze poczucie szczęścia, dobre samopoczucie, a nawet zdrowie fizyczne. W Światowy Dzień Dobroci zachęcamy do pomocy innym, a pośrednio –  również sobie.

 

Zbliżenie na uścisk dłoni dwóch osób
  1. POMAGANIE INNYM MOŻE POMÓC WYDŁUŻYĆ ŻYCIE

Badania dowodzą, że wolontariusze podejmujący określone działania prospołeczne wykazują lepszą zdolność radzenia sobie ze stresem i chorobami, mniejszą zachorowalność na depresję oraz większe poczucie satysfakcji z życia (o ile ich działania są regularne). Być może to właśnie ze względu na aktywność społeczną oraz zmniejszenie poczucia samotności, które mogą znacząco wpłynąć na nasze długoterminowe zdrowie.

  1. ALTRUIZM JEST „ZARAŹLIWY”

Kolejne z badań wykazało natomiast, że jesteśmy bardziej skłonni do szczodrości po obserwacji podobnych zachowań u innych. Kiedy jedna osoba spełnia dobry uczynek, powoduje to reakcję łańcuchową innych altruistycznych czynów.

  1. POMAGANIE INNYM CZYNI NAS SZCZĘŚLIWYMI

Pewien zespół socjologów wykazał, że Amerykanie, którzy określali się jako „bardzo szczęśliwi”, poświęcali działaniom wolontaryjnym co najmniej 5,8 godziny miesięcznie. I ponownie – być może wiąże się to z większą aktywnością społeczną oraz fizyczną, wynikającą z podjętego wolontariatu.

  1. POMAGANIE INNYM MOŻE POMÓC W PRZEWLEKŁYM BÓLU

Osoby, które cierpiały z powodu przewlekłego bólu i podejmowały działania wolontaryjne, w rezultacie doświadczyły redukcji własnych objawów – donosi jedno z przeprowadzonych badań.

  1. POMAGANIE INNYM MOŻE OBNIŻAĆ CIŚNIENIE KRWI

Inne z badań wykazało, że starsze osoby, które podejmowały działania wolontaryjne przez co najmniej 200 godzin rocznie, zmniejszyły ryzyko nadciśnienia aż o 40%. Może to być związane z większymi możliwościami społecznymi, które pomagają łagodzić samotność i stres, często towarzyszące seniorom.

  1. POMAGANIE INNYM WSPIERA POZYTYWNE ZACHOWANIA MŁODZIEŻY

Według socjologów nastolatki, które podejmują wolontariat, mają lepsze oceny i samoocenę.

  1. POMAGANIE INNYM DAJE POCZUCIE CELU I SATYSFAKCJI

Badania pokazują, że wolontariat wzmacnia ogólne poczucie celu i tożsamości jednostki – szczególnie, jeśli nie pełni już określonej roli społecznej (takiej jak „pracownik” czy „rodzic”).

 

Ty też możesz pomagać innym – nie muszą to być wielkie gesty, czasem wystarczy pomoc w zakupach, towarzystwo w czasie spaceru czy zwykła rozmowa. A jeśli w Twoim otoczeniu jest opiekun, który potrzebuje pomocy, powiedz mu o usługach realizowanych w naszym Centrum.

 

Źródło: https://www.mentalfloss.com/article/71964/7-scientific-benefits-helping-others