Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

Blog

19 grudnia 2021

Czy wiesz, że ….mamy narzędzia, które pozwalają nam się chronić przed Omikronem

W tej chwili znamy niepełny obraz wariantu Omikron, jednak mamy narzędzia, które pozwalają nam się przed nim bronić. Najważniejsze jest noszenie maseczek z filtrem ochronnym w miejscach publicznych, zachowanie dystansu społecznego, wentylacja pomieszczeń użytkowanych przez większą grupę osób oraz izolacja w przypadku zachorowania na COVID-19 lub zaobserwowania objawów. Przede wszystkim mamy jednak szczepionki o skuteczności […]

19 grudnia 2021

Czy wiesz, ……….że w listopadzie tego roku zidentyfikowano w Afryce najnowszy wariant koronawirusa – nazwany Omikron

Dociera do kolejnych krajów, także w Europie. Potwierdzony już został, między innymi w Belgii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, a wstępnie także w Czechach. Wariant Omikron, zakwalifikowany przez Światową Organizację Zdrowia jako „niepokojący”, zawiera mutacje, które najprawdopodobniej zwiększyły jego zdolność do rozprzestrzeniania się. Brak danych uniemożliwia jednak jasne określenie, czy jest on bardziej odporny na szczepionki i […]