Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

Blog

8 marca 2021

CHOROBY ROZROSTOWE UKŁADU CHŁONNEGO W PODESZŁYM WIEKU

Częstość chorób rozrostowych układu chłonnego zwiększa się z wiekiem. W podeszłym wieku szczególnie częste są nieziarnicze chłoniali złośliwe, w tym przewlekła białaczka limfocytowa, szpiczak mnogi oraz starczy typ chłoniaka Hodgkina.  Chłoniak – co to jest? Chłoniak to nowotwór rozpoczynający się w komórkach układu immunologicznego odpowiedzialnego za walkę z infekcjami. Zaliczany jest do nowotworów złośliwych pochodzących […]

4 marca 2021

CHOROBY ROZROSTOWE UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO W PODESZŁYM WIEKU

Co to są choroby rozrostowe układu krwiotwórczego? Z wiekiem istotnie wzrasta prawdopodobieństwo procesów nowotworowych, w tym układu krwiotwórczego. Jakie są choroby rozrostowe układu krwiotwórczego? Nowotwory układu krwiotwórczego pochodzą ze szpiku, w którym znajdują się komórki macierzyste samo-odnawialne. Dojrzewając, dają początek wszystkim komórkom krwi (leukocytom, płytkom krwi i krwinkom czerwonym). Powstają z komórek będących prekursorami krwinek […]

1 marca 2021

NIEDOKRWISTOŚĆ W PODESZŁYM WIEKU

Niedokrwistość jest poważnym problemem zdrowotnym u osób w wieku podeszłym. Związana jest z wyższą śmiertelnością, cięższym przebiegiem chorób, częstszymi i dłuższymi hospitalizacjami, zwiększa niebezpieczeństwo pojawienia się upadków i złamań, zaburzeń funkcji poznawczych. Rozpoznać anemię można tanim i łatwym badaniem, a jej leczenie np. w przypadku niedokrwistości niedoborowej, nie jest trudne. Anemia definiowana jest jako stężenia […]