Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

Blog

8 czerwca 2021

PACJENT ZE STOMIĄ

Pacjenci żyjący ze stomią, dzięki zaawansowanemu technologicznie sprzętowi oraz opatrunkom, mogą funkcjonować niemal normalnie, nie rezygnując z kontaktów towarzyskich czy życia rodzinnego. Aby uniknąć komplikacji oraz przykrych zdarzeń, bardzo istotna jest higiena oraz pielęgnacja skóry wokół stomii. Zaniedbanie jej może doprowadzić do stanów zapalnych, zakażeń czy zmian alergicznych. Stomia, czyli chirurgiczne połączenie światła narządu jamistego z […]

7 czerwca 2021

OTYŁOŚĆ

Otyłość to choroba przewlekła charakteryzująca się nadmiernym nagromadzeniem tkanki tłuszczowej (powyżej 15% masy ciała dorosłego mężczyzny i ponad 25% masy ciała dorosłej kobiety) i wskaźnikiem masy ciała (BMI) równym lub powyżej 30 kg/m2, czego konsekwencją jest pogorszenie jakości życia, niepełnosprawność i zwiększone ryzyko przedwczesnego zgonu. Można wyróżnić otyłość prostą (samoistną, pokarmową), która jest spowodowana nadmierną podażą pokarmów […]

1 czerwca 2021

NIEDOŻYWIENIE

Niedożywienie okazuje się poważnym problemem nie tylko w tzw. krajach trzeciego świata, gdzie wiąże się ono ze złą sytuacją materialną społeczeństwa. Grozi ono osobom borykającym się z chorobami przewlekłymi. Niestety również osobom starszym, które często obciążone są właśnie chorobami, słabą mobilnością oraz brakiem dbałości o jakość spożywanych posiłków. Ryzyko niedożywienia rośnie wraz z wiekiem, dlatego […]