Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

Blog

8 stycznia 2021

RAK PŁUCA – OBJAWY KLINICZNE, POSTĘPOWANIE DIAGNOSTYCZNE

Rak płuca jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u mężczyzn i drugim co do częstości (zaraz po raku piersi) schorzeniem tego rodzaju pojawiającym się u kobiet. Przyczyny i czynniki ryzyka Podstawową przyczyną raka płuc są mutacje dotyczące materiału genetycznego, których efektem są zaburzenia procesów różnicowania i obumierania ludzkich komórek – ich skutkiem są m.in. nadmierne, niekontrolowane podziały […]

4 stycznia 2021

GRUŹLICA PŁUC – OBJAWY KLINICZNE, POSTĘPOWANIE DIAGNOSTYCZNE

Gruźlica jest bakteryjną chorobą zakaźną wywołaną przez tzw. prątki Kocha z grupy Mycobacterium tuberculosis. Są bardzo odporne na działanie antybiotyków, kwasów, a także zasad. Przy dostatecznej wilgotności (bez dostępu światła) w glebie lub kurzu mogą przetrwać nawet kilka lat. Prątki giną jednak pod wpływem promieni słonecznych, a w temperaturze 75°C stają się nieszkodliwe już po 10 […]

2 stycznia 2021

ZATOROWOŚĆ PŁUCNA – OBJAWY KLINICZNE, POSTĘPOWANIE DIAGNOSTYCZNE

Zatorowość płucna (ZP) jest wynikiem zwężenia lub zamknięcia tętnicy płucnej lub jej rozgałęzień przez materiał zatorowy. Materiałem tym najczęściej są skrzepliny urywające się ze skrzeplin w przebiegu zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych lub splotów żylnych miednicy mniejszej, bardzo rzadko skrzepliny uwalniają się z żył głębokich kończyn górnych. Jeszcze rzadziej materiałem zatorowym może być powietrze, które przypadkiem dostanie […]