Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

Blog

6 września 2021

Czy wiesz, że…. koronawirus również może przyczyniać się do rozwoju cukrzycy u osób, które jej dotychczas nie miały.

Wciąż dokładnie nie wiemy, jaki jest związek pomiędzy cukrzycą a COVID-19. To pierwsza pandemia nowoczesnego świata i potrzebne są dalsze badania. Do takiego wniosku doszli naukowcy w ramach projektu CoviDIAB, którzy nadal nie wiedzą, czy cukrzyca będzie trwała, czy ustąpi po wyleczeniu COVID 19. Czym jest to podyktowane? Po pierwsze każda infekcja sprzyja ujawnieniu się […]

1 września 2021

Czy wiesz, że ….pacjenci z cukrzycą posiadają wyższe ryzyko rozwoju ciężkich powikłań i zgonu z powodu COVID-19, niż osoby bez cukrzycy.

U osób, zwłaszcza ze złą kontrolą choroby i wahaniami poziomu cukru istnieje większe ryzyko rozwoju powikłań cukrzycowych. Obecność choroby serca lub innych powikłań poza cukrzycą może dodatkowo zwiększać ryzyko pacjenta, związane z rozwojem ciężkiej postaci COVID-19. Jest to podobna sytuacja jak w przypadku innych zakażeń wirusowych, która wynika z upośledzonej zdolności organizmu do walki z […]