Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

Blog

11 października 2020

MIAŻDŻYCA TĘTNIC NERKOWYCH I TĘTNIC SZYJNYCH

Zwężenie tętnic szyjnych jest przyczyną około 20% udarów niedokrwiennych mózgu. Głównie (ponad 90% przypadków) jest pochodzenia miażdżycowego. Do zwężenia może dojść po napromienianiu czy rozwarstwieniu tętnicy. Ze względu na szerokie stosowanie ultrasonografii zwężenie tętnic szyjnych może być łatwo uwidocznione. Stwierdzenie zmian w tętnicy szyjnej świadczy jednocześnie o możliwości występowania miażdżycy także w innych tętnicach, przede […]

8 października 2020

MIAŻDŻYCA ZAROSTOWA TĘTNIC KOŃCZYN DOLNYCH

Miażdżyca jest chorobą ogólnoustrojową, rozwijającą się we wszystkich naczyniach tętniczych, prowadzącą do zwężenia ich światła. Proces ma charakter ogniskowy. Do czasu, gdy przepływ jest wystarczający, żeby zapewnić ukrwienie narządu, jest ona bezobjawowa. W momencie wzrostu zapotrzebowania na tlen i składniki odżywcze lub przy krytycznym zwężeniu naczynia (>75%) pojawiają się charakterystyczne objawy kliniczne, związane z niedokrwieniem […]

1 października 2020

WPŁYW CZYNNIKÓW PSYCHOSPOŁECZNYCH NA PRZEBIEG CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

Choroby układu krążenia, czyli choroby sercowo-naczyniowe, są najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce. GUS podaje, że odpowiadają za 46% wszystkich zgonów, ale jeszcze w latach 90. było to ponad 50%. Pod tym względem jesteśmy na zbliżonym poziomie do innych krajów europejskich. W naszym kraju problemem jest jednak wysoka zachorowalność – o 50% większa niż na Zachodzie. […]