Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

Blog

12 września 2020

KOMUNIKOWANIE SIĘ ZE STARSZYM PACJENTEM Z ZABURZENIAMI SŁUCHU

Inwalidztwo ze strony  narządu słuchu, a w szczególności najbardziej zaawansowana jego forma – głuchota, wymaga specjalnego podejścia ze strony osób opiekujących się. Podstawą uzyskania dobrych wyników w czynnościach rehabilitacyjnych jest właściwe komunikowanie się. Według nieoficjalnych danych Polskiego Związku Głuchych w Polsce żyje około 3 mln ludzi głuchych i niedosłyszących. Wśród nich jest około 60 tys. […]

6 września 2020

INTERPRETACJA WYNIKÓW BADAŃ ISTOTNYCH DLA PIELĘGNACJI CHORYCH W STARSZYM WIEKU

Należy zdawać sobie sprawę, że interpretacja niektórych wyników badań czy parametrów może być nieco inna u osób starszych. Interpretacja wyników badań jest wyzwaniem dla zespołu terapeutycznego oraz opiekunów formalnych i nieformalnych/rodzinnych. Wartości referencyjne oznaczeń biochemicznych nie powinny ulegać zmianie z wiekiem. Dla przykładu, jeśli osoba 80-letnia ma niskie stężenie hemoglobiny, lub ciśnienie tętnicze krwi 170/100, […]

1 września 2020

INTERPRETACJA OBJAWÓW ISTOTNYCH DLA PIELĘGNACJI CHORYCH W STARSZYM WIEKU

Diagnozowanie patologii w wieku podeszłym często jest trudne i wymaga z jednej strony znajomości konsekwencji procesu starzenia, a z drugiej strony wiedzy na temat mechanizmów (patofizjologii), objawów (symptomatologii) chorób wieku podeszłego, które są mało charakterystyczne i często zupełnie odmienne niż u osób młodszych. Interpretacja objawów jest wyzwaniem dla zespołu terapeutycznego oraz opiekunów formalnych i nieformalnych/rodzinnych. […]