Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

Blog

13 grudnia 2020

WIELKIE PROBLEMY GERIATRYCZNE – OMDLENIA

Omdlenie (syncope) jest krótkotrwałą, przemijającą samoistnie utratą przytomności i napięcia mięśniowego, prowadzącą do upadku. Jego początek jest zwykle nagły, a powrót przytomności szybki, spontaniczny i całkowity. Przyczyną omdlenia jest przemijające zmniejszenie perfuzji mózgu – redukcja przepływu krwi przez obszar mózgowia odpowiedzialny za świadomość. Czas omdlenia wynosi 5-22 sekund. Skurcze miokloniczne występują u 90% osób, a […]

6 grudnia 2020

POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH ZAGRAŻĄJĄCYCH ŻYCIU

Najczęściej występujące nagłe sytuacje, to nagła duszność, ból w klatce piersiowej, nagłe nasilenie dolegliwości oraz omdlenie, utrata świadomości, zatrzymanie krążenia. Nagła duszność, ból w klatce piersiowej, nagłe nasilenie dolegliwości – należy wcześniej z lekarzem lub pielęgniarką ustalić, jakie można wtedy zastosować leki. Zwykle jest to nitrogliceryna (w formie tabletek – lingwetek i aerozoli podawanych podjęzykowo), […]

3 grudnia 2020

SAMOOPIEKA W PRZEBIEGU NIEWYDOLNOŚCI SERCA

Samoopieka, to aktywny udział chorego i jego opiekunów w terapii. Jest ono procesem rozwijającym się dynamicznie w czasie oraz charakteryzującym się stopniowym zdobywaniem wiedzy i umiejętności praktycznych, przekształcaniem ich w codzienne nawyki Fundamentem samoopieki jest przestrzeganie zaleceń oraz prowadzenie samokontroli. Regularne przyjmowanie zalecanych dawek leków jest podstawą dobrego leczenia. Przyjmuje się, że dopiero zażywanie około […]