Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

Blog

27 kwietnia 2020

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce – Akcja „KOPERTA ŻYCIA”

Od marca 2020 roku Gmina Wieliczka wznawia realizację programu „Koperta życia”. Akcja skierowana jest do mieszkańców Miasta i Gminy Wieliczka, w szczególności do osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych, seniorów i ludzi mieszkających samotnie. Celem programu „Koperta życia” jest pomoc służbom ratowniczych w podjęciu adekwatnych działań ratujących zdrowie i życie w sytuacji, gdy nie ma kontaktu z […]

20 kwietnia 2020

KARTA AKTYWNEGO SENIORA

„Wielicka Karta Seniora 60+”, integruje wszystkie działania skierowane do tej grupy społecznej na terenie miasta i gminy, przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Wieliczce, „CER” Solne Miasto, Uniwersytet III Wieku Jana Pawła II. Program „Wielicka Karta Seniora 60+” to projekt sprzyjający solidarności międzypokoleniowej, mający za zadanie integrację i aktywizację wielickich seniorów oraz zwiększenie ich […]

6 kwietnia 2020

Opiekun nie może zapominać o sobie – ubezwłasnowolnienie

Gdy bliska osoba nie jest w stanie samodzielnie podejmować decyzji, pojawia się problem z wyrażaniem zgody na hospitalizację, badania, zabiegi i inne sprawy dotyczące zdrowia. Kłopotliwe stają się zwykłe codzienne czynności, jak np. odebrać świadczenie emerytalne czy rentowe, gdy listonosz nie zastanie osoby chorej w domu, bo przebywa w tym czasie w szpitalu. Jeśli opiekun […]