Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

27 kwietnia 2020

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce – Akcja „KOPERTA ŻYCIA”

Od marca 2020 roku Gmina Wieliczka wznawia realizację programu „Koperta życia”. Akcja skierowana jest do mieszkańców Miasta i Gminy Wieliczka, w szczególności do osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych, seniorów i ludzi mieszkających samotnie.
Celem programu „Koperta życia” jest pomoc służbom ratowniczych w podjęciu adekwatnych działań ratujących zdrowie i życie w sytuacji, gdy nie ma kontaktu z pacjentem, kontakt jest utrudniony lub osoba wzywająca pomoc nie zna przebiegu leczenia osoby potrzebującej.
Koperta zawiera informacje o stanie zdrowia – chorobach, przyjmowanych lekach, przebytych zabiegach, alergiach, niepełnosprawnościach oraz kontakt do osoby bliskiej. Umieszczana jest najczęściej w lodówce, którą odpowiednio oznaczamy, żeby ratownik medyczny wiedział, gdzie szukać informacji.

Zestaw „Koperta życia” składa się z następujących elementów:

– przezroczystej plastikowej koperty,

– karty informacyjnej – kartka papierowa w formacie A4,

– 2 naklejek samoprzylepnych na kopertę i lodówkę.

Bezpośrednią dystrybucją  pakietów zajmują się pracownicy socjalni i asystenci rodzinni Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który jest realizatorem programu.  Po „Kopertę życia” – mogą zgłosić się również sami zainteresowani, a także osoby, które posiadają wiedzę o tym, że w ich otoczeniu znajdują się osoby samotne, niepełnosprawne, schorowane, wymagające wsparcia.

Miejsca wydawana mieszkańcom gminy Wieliczka  bezpłatnej „KOPERTY ŻYCIA”:
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce ul. Sienkiewicza 26, ul. Słowackiego 10, ul. Pocztowa 1, ul. Sienkiewicza 34 – sekretariat – w godzinach pracy ośrodka.
Urząd Miasta i Gminy Wieliczka – w godzinach pracy urzędu
Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1 – dziennik podawczy

www.mgopswieliczka.pl/content/koperta-zycia

Źródło zdjęcia:https://www.canva.com/photos