Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

20 kwietnia 2020

KARTA AKTYWNEGO SENIORA

„Wielicka Karta Seniora 60+”, integruje wszystkie działania skierowane do tej grupy społecznej na terenie miasta i gminy, przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Wieliczce, „CER” Solne Miasto, Uniwersytet III Wieku Jana Pawła II. Program „Wielicka Karta Seniora 60+” to projekt sprzyjający solidarności międzypokoleniowej, mający za zadanie integrację i aktywizację wielickich seniorów oraz zwiększenie ich szans rozwojowych. Dzięki Karcie seniorzy mogą korzystać z oferty przygotowanej przez gminę i inne instytucje. Każdy senior, który będzie posiadał kartę będzie miał możliwość korzystania z bogatej oferty kulturalnej, edukacyjnej i sportowej miasta, na korzystnych warunkach.

Aby otrzymać Wielicką Kartę Aktywnego Seniora należy: mieć ukończone 60 lat, zamieszkiwać na terenie Miasta i Gminy Wieliczka,  wypełnić i złożyć wniosek o kartę w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wieliczce (ul. Żwirki i Wigury 2, 32-020 Wieliczka), od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-15:00.

Wnioski można pobrać ze strony www.seniorzy.wieliczka.eu a także w bibliotece  oraz w UMiG Wieliczka – dziennik podawczy. Karta zostanie wydana po weryfikacji złożonego wniosku.

http://www.seniorzy.wieliczka.eu/pl/82750/0/WIELICKA_KARTA_AKTYWNEGO_SENIORA.html

Źródło zdjęcia:https://www.canva.com/photos