Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

Blog

14 listopada 2021

Czy wiesz, …że anestezjolodzy, zrzeszeni w Polskim Towarzystwie Anestezjologii i Intensywnej Terapii wystosowali Apel

„W Polsce na COVID-19 zachorowało już ponad 3 miliony osób, setki tysięcy z nich wymagały hospitalizacji, a ponad 76 tysięcy zmarło. Olbrzymie przeciążenie całego systemu ochrony zdrowia wywołane pandemią spowodowało dramatyczne ograniczenie dostępu do pomocy medycznej dla wielu pacjentów i z pewnością przyczyniło się do pogorszenia ich stanu, a w wielu przypadkach także do śmierci. […]

1 listopada 2021

Czy wiesz, że …..jesienią szczególnie należy dbać o zdrowie seniora?

Zdowie należy pielęgnować w każdym wieku, jednak w przypadku osób starszych powinniśmy o nie dbać w sposób szczególny. Osoby starsze często wymagają wzmożonej, interdyscyplinarnej opieki medycznej. Niejednokrotnie opieka nad nimi związana jest z całodobowym, długoterminowym nadzorem nad ich zdrowiem. Właściwa dieta włączająca odpowiednie suplementy dla seniorów jest bardzo istotna, ale istnieją też inne elementy na […]