Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

Aktualności

25 maja 2020

Komunikat w sprawie ograniczenia realizacji niektórych usług w Centrum wsparcia opiekunów w miesiącu czerwcu

W związku z utrzymującym się w Polsce zagrożeniem epidemiologicznym, informujemy, że w dalszym ciągu obowiązywać będą ograniczenia w realizacji niektórych usług oferowanych w Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Miejskim Centrum Opieki w Krakowie. W związku z powyższym w tym okresie: Dzienna Placówka Opieki i Aktywizacji Osób Niesamodzielnych nie będzie przyjmować […]

7 maja 2020

Komunikat w sprawie wstrzymania do 25 maja 2020 r. realizacji usług w Centrum wsparcia opiekunów

W związku z utrzymującym się w Polsce zagrożeniem epidemiologicznym, informujemy, że usługi oferowane w Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Miejskim Centrum Opieki w Krakowie pozostaną wstrzymane do 25 maja 2020 r. Powyższe oznacza dalsze wstrzymanie funkcjonowania Dziennej Placówki Opieki i Aktywizacji Osób Niesamodzielnych oraz zawieszenie organizacji szkoleń i spotkań opiekunów […]

3 maja 2020

MENADŻER OPIEKI W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

W okresie zawieszenia na czas epidemii COVID-19 częściowej realizacji projektu „Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych i Opieki nad Osobami Niesamodzielnymi przy Miejskiego Centrum Opieki”, kontynuowane są usługi „Menadżera opieki” w formie konsultacji zdalnych (porad telefonicznych).  Przypominamy, że: głównym celem usług doradztwa indywidualnego dla opiekunów, jest zapewnienie wsparcia merytorycznego ułatwiającego realizację opieki w środowisku domowym, służenia radą, […]

3 maja 2020

TARCZA ANTYKRYZYSOWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH

1. Wsparcie pieniężne dla osób niemogących korzystać z usług placówek rehabilitacyjnych W ramach nowego programu Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), dedykowanego przeciwdziałaniu skutkom pandemii COVID-19, osoby z niepełnosprawnościami, które na skutek zamknięcia placówek rehabilitacyjnych nie mogą korzystać z zajęć przez nie realizowanych, mogą ubiegać się o wsparcie pieniężne. Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby […]