Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

7 maja 2020

Komunikat w sprawie wstrzymania do 25 maja 2020 r. realizacji usług w Centrum wsparcia opiekunów

W związku z utrzymującym się w Polsce zagrożeniem epidemiologicznym, informujemy, że usługi oferowane w Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Miejskim Centrum Opieki w Krakowie pozostaną wstrzymane do 25 maja 2020 r.

Powyższe oznacza dalsze wstrzymanie funkcjonowania Dziennej Placówki Opieki i Aktywizacji Osób Niesamodzielnych oraz zawieszenie organizacji szkoleń i spotkań opiekunów nieformalnych. Usługi Menadżera Opieki w dalszym ciągu będą świadczone w formie porad telefonicznych. Wypożyczalnia sprzętu medycznego we wskazanym okresie może działać w ograniczonym zakresie. Z uwagi na trudną do przewidzenia sytuację, możliwe jest dalsze wstrzymanie realizacji usług przez Centrum, o czym będziemy Państwa informować na bieżąco.


Przypominamy, że aktualnie przyjmowanie nowych zgłoszeń do projektu odbywa się wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej (w formie skanów podpisanych dokumentów) na adres: mco@mco.krakow.pl. W dalszym ciągu oferujemy pomoc w wypełnieniu dokumentacji rekrutacyjnej w postaci konsultacji telefonicznych pod numerem +48 12 44 67 530. Wszystkie zgładzające się osoby zostaną wpisane na listy rezerwowe.

 

Wszyscy uczestnicy projektu mogą liczyć na wsparcie i poradnictwo telefoniczne pod numerem: +48 12 44 67 590 lub +48 728 402 549.

 

Zachęcamy również do śledzenia naszej strony internetowej: https://wsparciedlaopiekuna.pl/