Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

25 maja 2020

Komunikat w sprawie ograniczenia realizacji niektórych usług w Centrum wsparcia opiekunów w miesiącu czerwcu

W związku z utrzymującym się w Polsce zagrożeniem epidemiologicznym, informujemy, że w dalszym ciągu obowiązywać będą ograniczenia w realizacji niektórych usług oferowanych w Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Miejskim Centrum Opieki w Krakowie.

W związku z powyższym w tym okresie:

  • Dzienna Placówka Opieki i Aktywizacji Osób Niesamodzielnych nie będzie przyjmować podopiecznych. Wszystkie terminy pobytu zostaną odpowiednio wydłużone tak, aby zrealizować cały zaplanowany cykl wsparcia. Dla naszych dotychczasowych podopiecznych istnieje możliwość realizowania wizyt domowych oraz poradnictwa telefonicznego, po wcześniejszych uzgodnieniach z kierownikiem placówki.
  • wizyty personelu realizującego usługę Menadżera opieki do 15 czerwca 2020 r. realizowane będą w formie porad telefonicznych, po tym terminie możliwa będzie realizacja części usług w domu opiekuna/podopiecznego.
  • szkolenia indywidulane – zostają wznowione lecz będą przeprowadzane w odpowiednim reżimie sanitarnym i poprzedzone wywiadem epidemiologicznym.
  • usługi wypożyczania sprzętu – zostają wznowione lecz będą przeprowadzane w odpowiednim reżimie sanitarnym
  • szkolenia grupowe oraz spotkania grupy wsparcia  – zostaną wznowione z końcem czerwca 2020 r. 

Uruchamianie kolejnych działań w ramach projektu realizowane będzie stopniowo, zgodnie z obowiązującymi rekomendacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia i Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Będziemy Państwa na bieżąco informować o dalszych działaniach Centrum, dlatego zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej: https://wsparciedlaopiekuna.pl/

 

Przypominamy, że przyjmowanie nowych zgłoszeń do projektu w dalszym ciągu odbywa się wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej (w formie skanów podpisanych dokumentów) na adres: mco@mco.krakow.pl. Oferujemy pomoc w wypełnieniu dokumentacji rekrutacyjnej w postaci konsultacji telefonicznych pod numerem +48 12 44 67 530.

 

Wszyscy uczestnicy projektu mogą liczyć na wsparcie i poradnictwo telefoniczne pod numerem: +48 12 44 67 590 lub +48 728 402 549.

 

 OBOWIĄZUJE OD: 25 maja 2020 r. do 30 czerwca 2020

Powiązane aktualności

7 maja 2020

Komunikat w sprawie wstrzymania do 25 maja 2020 r. realizacji usług w Centrum wsparcia opiekunów

W związku z utrzymującym się w Polsce zagrożeniem epidemiologicznym, informujemy, że usługi oferowane w Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Miejskim Centrum Opieki w Krakowie pozostaną wstrzymane do 25 maja 2020 r. Powyższe oznacza dalsze wstrzymanie funkcjonowania Dziennej Placówki Opieki i Aktywizacji Osób Niesamodzielnych oraz zawieszenie organizacji szkoleń i spotkań opiekunów […]

16 kwietnia 2020

Komunikat w sprawie wstrzymania do 8 maja 2020 r. realizacji usług w Centrum wsparcia opiekunów

W związku z utrzymującym się w Polsce zagrożeniem epidemiologicznym, informujemy, że usługi oferowane w Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Miejskim Centrum Opieki w Krakowie zostają wstrzymane do 8 maja 2020 r. W związku z powyższym w dalszym ciągu wstrzymuje się realizację usług w ramach Dziennej Placówki Opieki i Aktywizacji Osób […]