Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

16 kwietnia 2020

Komunikat w sprawie wstrzymania do 8 maja 2020 r. realizacji usług w Centrum wsparcia opiekunów

W związku z utrzymującym się w Polsce zagrożeniem epidemiologicznym, informujemy, że usługi oferowane w Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Miejskim Centrum Opieki w Krakowie zostają wstrzymane do 8 maja 2020 r.

W związku z powyższym w dalszym ciągu wstrzymuje się realizację usług w ramach Dziennej Placówki Opieki i Aktywizacji Osób Niesamodzielnych oraz wszystkie szkolenia i spotkania opiekunów nieformalnych. Usługi Menadżera Opieki będą świadczone w formie porad telefonicznych. Informujemy również, że we wskazanym okresie wypożyczalnia sprzętu medycznego będzie nieczynna.

Wszyscy uczestnicy projektu mogą liczyć na wsparcie i poradnictwo telefoniczne pod numerem: +48 12 44 67 590 lub +48 728 402 549.

 

Przypominamy, że aktualnie przyjmowanie nowych zgłoszeń do projektu odbywa się wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej (w formie skanów podpisanych dokumentów) na adres: mco@mco.krakow.pl. W dalszym ciągu oferujemy pomoc w wypełnieniu dokumentacji rekrutacyjnej w postaci konsultacji telefonicznych pod numerem +48 12 44 67 530. Wszystkie zgładzające się osoby zostaną wpisane na listy rezerwowe.

 

Z uwagi na trudną do przewidzenia sytuację, możliwe jest dalsze wstrzymanie realizacji usług przez Centrum, o czym będziemy Państwa informować na bieżąco.

 

Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej: https://wsparciedlaopiekuna.pl/