Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

Artykuły

6 września 2023

Wpływ sprawowania opieki nad osobą niesamodzielną, starszą na życie i zdrowie fizyczne opiekuna nieformalnego

Dla wielu opiekunów nieformalnych nowa sytuacja związana z chorobą podopiecznego – niesamodzielnego, starszego, zwłaszcza gdy stan zdrowia jego się pogarsza, zmierzając do kresu życia, gdy przeciążenie obowiązkami przeradza się w stan frustracji wobec braku możliwości uzyskania poprawy sytuacji, kiedy wykracza ona poza ich możliwości adaptacyjne i wywołuje przewlekły stres wraz z jego konsekwencjami, w tym […]

4 września 2023

Wpływ sprawowania opieki nad osobą niesamodzielną, starszą na życie i zdrowie psychiczne opiekuna nieformalnego

Opieka nad bliską osobą starszą w wielu przypadkach wymaga reorganizacji własnego dotychczasowego życia. Wymusza zmianę codzienności osób wspierających i modyfikację praktycznie wszystkich planów. Najczęściej to żmudna praca – obciążająca zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Opiekunowie rodzinni są szczególnie zagrożeni depresją, a ma ona w tym przypadku swoją specyfikę. Można jednak w tej sytuacji podjąć próbę […]

1 września 2023

Potrzeby opiekunów nieformalnych w sprawowaniu opieki nad osobą niesamodzielną, starszą i możliwości ich wsparcia

Polskie społeczeństwo staje się coraz starsze; odsetek osób starszych będzie wzrastał – w roku 2040 więcej niż co trzeci Polak ma być w wieku 60+, w 2050 roku do seniorów będzie należało czterech na dziesięciu mieszkańców naszego kraju. Potrzebujący pomocy relatywnie często mieszkają w jednoosobowych gospodarstwach domowych. W związku z powyższym bardzo ważna jest opieka […]