Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

Artykuły

21 sierpnia 2023

Podawanie leków przez zgłębniki dożołądkowe, dojelitowe

Poprzez zgłębniki/sondy enteralne, gastrostomię, jejunostomię, oprócz podaży diety, można również podawać leki stosowane do podaży doustnej. Przy chęci podawania pacjentowi poprzez dostępy do żołądka lub jelita leków doustnych należy wziąć pod rozwagę czynniki mogące mieć istotny wpływ na bezpieczeństwo jak i skuteczność prowadzonej farmakoterapii. Częsty problem spotykany w oddziałach szpitalnych czy opiece długoterminowej domowej, to […]

3 sierpnia 2023

Interakcje między lekami, leków z chorobą, z posiłkiem i suplementami u osób starszych

Ze względu na powszechną wśród osób starszych wielochorobowość, często jest konieczne stosowanie politerapii, która nawet jeżeli nie ma charakteru polipragmazji, zwiększa ryzyko interakcji lekowych. Interakcje między lekami Polekowe działanie niepożądane podczas równoczesnego zastosowania u chorego dwu lub więcej preparatów może polegać na osłabieniu lub nasileniu działania leku; pojawieniu się objawów toksycznych; wystąpieniu jakościowo odmiennego od […]

2 sierpnia 2023

Nieprawidłowości w leczeniu osób starszych

Okres starości wg ŚOZ ma następujące etapy: od 60-75. r.ż. – wiek podeszły (tzw. wczesna starość), od 75-90. r.ż. – wiek starczy (tzw. późna starość), 90. r.ż. i więcej – wiek sędziwy (tzw. długowieczność). Osoby w wieku podeszłym są w dużej mierze tą grupą pacjentów, którzy doświadczają chorób przewlekłych – chorób posiadających wg ŚOZ jedną […]