Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

Artykuły

14 października 2023

Pełnomocnictwo ogólne a medyczne. Terapia daremna

Pełnomocnictwo ogólne to podstawowy rodzaj pełnomocnictwa, które jest udzielane w celu dokonywania czynności prawnych w imieniu mocodawcy – najczęściej w sytuacji przedłużającej się nieobecności mocodawcy. Art. 98 Kodeksu Cywilnego stanowi, że pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu oraz administrowania majątkiem. Wprawdzie na gruncie polskiego prawa nie sprecyzowano w jasny sposób, jakie dokładnie czynności […]

10 października 2023

Oświadczenie woli

Z oświadczeniami woli każdy z nas spotyka się na co dzień, choć nie zawsze o tym wie. Czynność, aby wywołała skutki prawne, musi opierać się na ważnym oświadczeniu woli, czyli być pozbawiona wad (tzn. nie być pozorna ani złożona na skutek błędu, podstępu, groźby czy w stanie wyłączającym świadome decydowanie o sobie). Ewentualna wada może […]

4 października 2023

Planowanie opieki z wyprzedzeniem

Planowanie opieki z wyprzedzeniem (advance care planning – ACP) to proces komunikacji między pacjentem/podopiecznym, jego bliskimi a personelem medycznym i innymi osobami zaangażowanymi w opiekę, np. opiekunami formalnymi/nieformalnymi, polegający na uzgodnieniu planu przyszłej opieki z uwzględnieniem preferencji chorego, ważnych dla niego celów i wartości, obaw dotyczących przyszłego leczenia. Zaplanowanie i ustalenie celów przyszłej opieki jest wyrazem autonomii decyzyjnej chorych (nawet w […]