Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

Artykuły

22 sierpnia 2022

Opieka nad podopiecznym z rakiem jelita grubego

Rak jelita grubego może rozwijać się w każdym fragmencie jelita., umiejscawiać się po prawej lub lewej stronie okrężnicy, najczęściej jednak w odbytnicy i rozrastać się wieloogniskowo. Wszystkie te typy raka jelita grubego podczas rozrostu mogą doprowadzić do przedziurawienia ściany jelita i spowodowania niedrożności. W przypadku guza w lewej części okrężnicy często występują krwawienia świeżą krwią […]

22 sierpnia 2022

Opieka nad podopiecznym z rakiem piersi

Nowotwory osób w podeszłym wieku różnią się nieco przebiegiem oraz sposobem postępowania terapeutycznego w stosunku do osób młodych. Nie zmienia się jednak podejście psychologiczne. Każdy chory, u którego zdiagnozowano nowotwór wymaga nie tylko leczenia fizykalnego, ale i pomocy oraz wsparcia duchowego. Ważne jest, aby nie zrzucać wszystkich objawów starszego pacjenta na karb jego podeszłego wieku. […]

22 sierpnia 2022

Opieka nad podopiecznym z rakiem płuca

Przyjęcie roli opiekuna nad podopiecznym z rakiem płuca nie jest łatwe. Co warto wiedzieć. Osoby z rakiem płuca zwracają się do swoich opiekunów o różne rodzaje wsparcia, począwszy od praktycznych potrzeb (np. jeżdżenie na wizyty lekarskie, naświetlania, chemioterapię) do zapewniania wsparcia emocjonalnego. Bycie opiekunem może być satysfakcjonujące, ale może też być wyczerpujące. Ważne jest, aby […]