Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

Artykuły

31 sierpnia 2021

Profilaktyka odleżyn

Odleżyny występują u pacjentów wielu oddziałów szpitalnych i leczniczych, dotykają osób obłożnie chorych przebywających w domach, w każdym wieku, przysparzają dodatkowych cierpień i są przyczyną zwiększonych kosztów leczenia. Stanowią bardzo poważny problem ekonomiczny. W Stanach Zjednoczonych szacuje się, że roczny koszt leczenia odleżyn przekracza 7 mld USD, a w Wielkiej Brytanii 420 mln funtów. Szczególnie […]

5 sierpnia 2021

Eliminacja i profilaktyka upadków u osób starszych

Szeroko zakrojone programy prewencji upadków są opracowane i stosowane na wszystkich kontynentach i w połowie państw członkowskich UE. Niestety w Polsce wciąż brakuje jeszcze działań profilaktycznych, prowadzonych w warunkach ambulatoryjnych, jako osobna procedura medyczna. Nie prowadzi się też działań edukacyjnych, które poruszałyby kwestię upadków. Tymczasem, jak pokazują badania prowadzone od wielu lat w Europie i […]

1 sierpnia 2021

Eliminacja i profilaktyka bólu u osób starszych – metody niefarmakologiczne

Bywa tak, że dni ludzi starszych wypełnione są bólem i nie ma miejsca w nich na radość z życia. Czy tak być powinno? Czy to nas właśnie czeka? „Jak Cię nie boli to znaczy, że już nie żyjesz” – w ten sposób starsze osoby często pocieszają się nawzajem. Na pewno mają w tym słuszność, bo […]