Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

Artykuły

24 stycznia 2023

Psychologiczne problemy osób w podeszłym wieku z dysfunkcją w obrębie narządu wzroku i słuchu

Często w komunikacji ze starszym pokoleniem natrafiamy na bariery, których nie umiemy pokonać. Dlatego warto wiedzieć, jaki wpływ ma starzenie się na komunikację oraz jakie istnieją zasady, pomagające przezwyciężyć trudności. Przede wszystkim stosujemy ogólne zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej, ale też musimy uwzględnić zmiany inwolucyjne, chorobowe, zachodzące w psychice starszego człowieka. Dzięki temu komunikacja stanie […]

24 stycznia 2023

Charakterystyka dolegliwości ze strony narządu słuchu w starszym wieku

Zmiany w okresie starczym zachodzą także w obrębie zmysłu słuchu. Wszelkie różnice można zbadać badając ucho zewnętrzne, środkowe i wewnętrzne. U dużej ilości starszych osób mamy do czynienia ze zwiększonym wydzielaniem woskowiny w uszach, w wyniku jej nagromadzenia może dojść do blokowania zewnętrznego przewodu słuchowego. Dodatkowo w wieku podeszłym mamy do czynienia ze zwapnianiem się kostek w uchu środkowym, przez co stają się mniej elastyczne. W uchu wewnętrznym też zachodzą zmiany wraz z wiekiem. Może […]

24 stycznia 2023

Charakterystyka schorzeń i dolegliwości ze strony narządu wzroku w starszym wieku

Starzenie się to proces naturalny i nieodwracalny. Wraz z upływem czasu zmniejsza się aktywność komórek oraz ich zdolność do regeneracji. Podczas starzenia się osłabieniu ulega praca całego organizmu. Proces ten odciska się również na aktywności narządu wzroku. Warto w tym czasie systematycznie zasięgać porady specjalisty oraz regularnie kontrolować kondycję oka. Pomoże to zapobiec rozwinięciu się […]