Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

Artykuły

22 czerwca 2022

Opiekunie przygotuj się na nieprzewidywalność i uświadom sobie wartość tego, co robisz

                                                   „Daj sobie prawo do zaspokojenia własnych potrzeb,                                                   bo to poprawi Twoją zdolność bycia empatycznym dla innych.                                                  Traktuj siebie jak swojego najlepszego przyjaciela” Empatia jest motorem pomagania innym, czasami […]

22 czerwca 2022

Opiekunie uporaj się ze wstydem i samotnością

Niektórzy  opiekunowie  doświadczają  uczucia  wstydu  w  chwilach,  kiedy  chory  zachowuje  się  w  nieprzewidywalny  sposób. Takie sytuacje mogą mieć miejsce w przestrzeni publicznej – na przykład, kiedy podopieczny zaczepia nieznajomych na ulicy lub w domu. Przykładem mogą być niestosowne zachowania seksualne chorego. Bez względu na okoliczności, pamiętaj, że są to objawy choroby, a nie – celowe […]

22 czerwca 2022

Opiekunie zapanuj nad złością i smutkiem

Opiekun nieformalny i formalny/profesjonalny może doświadczać w opiece nad podopiecznym satysfakcji, ale też różnych, nierzadko trudnych, negatywnych emocji. Warto je poznać, aby móc się na nie przygotować zawczasu i nauczyć się radzić sobie z nimi. Pozwoli to uniknąć rozczarowań, wyjść obronną ręką z potencjalnych trudnych sytuacji. Na początku ze strony opiekuna jest to zwykle tylko […]