Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

Artykuły

22 września 2022

Jak pomóc opiekunowi w opiece nad osobą z zespołem kacheksji nowotworowej

Zespół wyniszczenia nowotworowego (kacheksja nowotworowa), podobnie, a niekiedy nawet częściej jak ból, rysuje typowy obraz choroby nowotworowej. Dotyczy on według różnych źródeł do 70% chorych na nowotwory złośliwe – niekiedy już w momencie stawiania diagnozy. Objawia się brakiem łaknienia i postępującą utratą masy ciała (spadek masy ciała powyżej 2% w okresie 2 miesięcy lub 5% […]

22 września 2022

Jak pomóc opiekunowi w opiece nad osobą starszą poddaną radioterapii

Szacuje się, że blisko dwie trzecie chorych na raka w wieku podeszłym wymaga zastosowania radioterapii. W tej grupie częściej stosuje się hipofrakcjonowanie, zmniejszenie całkowitej dawki napromieniania oraz wykluczenie obszarów elektywnych z napromieniania. U starszych osób w dobrym stanie ogólnym i spodziewanym czasem przeżycia przekraczającym 5 lat zaleca się stosowanie radioterapii zgodnie z ogólnymi standardami postępowania. […]

22 września 2022

Jak pomóc opiekunowi w opiece nad osobą starszą poddaną chemioterapii

Priorytetową zasadą leczenia systemowego pacjentów nowotworowych w wieku podeszłym jest wybór najlepiej tolerowanej metody. W przypadku chemioterapii u seniorów zaleca się dobór leków o jak najmniejszym ryzyku skutków ubocznych i powikłań. Jeśli to możliwe, zaleca się prowadzenie chemioterapii z należnymi dawkami leków, ich zmniejszenie może wpływać na skuteczność terapii. U chorych leczonych paliatywnie dopuszcza się […]