Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

Artykuły

17 maja 2020

Organizacja opieki nad osobami niesamodzielnymi – opieka instytucjonalna

Czasem zdarzają się sytuacje, w których nie ma możliwości zapewnienia choremu opieki w domu lub opieka jest niewystarczająca. Wyjściem z takiej sytuacji jest możliwość skorzystania z placówki stacjonarnej zapewniającej całodobową opiekę i pielęgnację. Wyróżnia się kilka typów tego rodzaju placówek, są to: – zakłady opiekuńcze i hospicja – świadczące usługi medyczne, gdzie źródłem finansowania jest […]

12 maja 2020

Organizacja opieki nad osobami niesamodzielnymi – pomoc opiekuńcza domowa

Rodzina, rzadko kiedy jest w stanie sama zająć się osobą niesamodzielną, przewlekle chorą, dlatego bardzo przydatna staje się pomoc Miejskiego/Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS/GOPS) poprzez wykwalifikowanego opiekuna/wykwalifikowanej opiekunki osoby starszej/opiekuna medycznego/opiekunki medycznej, asystenta osoby starszej/asystenta domowego, udzielających pomocy środowiskowej/usług opiekuńczych w domu. Asystent domowy ma pomagać osobom jeszcze w miarę samodzielnym i zdrowym, które potrzebują […]

3 maja 2020

Organizacja opieki nad osobami niesamodzielnymi – specjalistyczne usługi opiekuńcze/opieka pielęgniarska domowa

Opieka nad osobami niesamodzielnymi, to głównie wsparcie w codziennym życiu i pomoc umożliwiająca im, jak najdłuższe prawidłowe funkcjonowanie w środowisku lokalnym. Często zmiana miejsca zamieszkania wiąże się z dużym stresem i niechęcią. W skrajnych przypadkach nawet z utratą chęci do życia. Dlatego zdecydowanie najlepszą jest dobrze zorganizowana opieka nad osobą niesamodzielną w domu, która daje […]